153-0439/02 – Veřejná ekonomika a správa (VES)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět •Základní teoretická východiska veřejné ekonomiky, podstatu a smysl fungovaní •Postavení veřejné správy jako managera veřejné ekonomiky Budete schopni •Rozlišit organizace v neziskovém sektoru a strukturu organizací veřejné správy •Definovat nástroje veřejné ekonomiky (veřejné zakázky a investice,veřejnou podporu, veřejné informatice, veřejnou kontrolu). Získáte •Základní vědomosti o veřejné ekonomice a veřejné správě. •Vědomosti o obsahových částech veřejné ekonomika a správy

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní vědomosti o veřejné ekonomice a veřejné správě, nezbytné pro absolventy programu hospodářská politika a správa.Pozornost je věnována i praktické aplikaci veřejné ekonomiky a správy např.veřejnému sektoru, veřejným financím,zadávání veřejných zakázek, veřejné kontrole, dokumentům a legislativě ve veřejné správě.

Povinná literatura:

HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. 3 přepracované a doplněné vydání. Dolní Životice: Optys. 2012. MERIČOVÁ MIKUŠOVÁ B.; STEJSKAL, J. Teorie a praxe veřejné ekonomiky. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Doporučená literatura:

OCHRANA, F.; PAVEL, J.; VÍTEK, L. a kol. Veřejný sektor a veřejné finance. Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada, 2010. PEKOVÁ, J. Veřejné finance - úvod do problematiky. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Veřejná ekonomika a politika definice pojmů, základní teoretická východiska ,obsah a pojetí, vzájemný vztah s veřejnou ekonomií, a politikou. význam a uplatnění, 2. Úloha státu v ekonomice tržní selhání, vládní selhání, zásahy státu, formy, funkce a typologie státu 3. Teorie veřejné volby předmět zkoumání,význam a aplikace pro veřejný sektor, přímá a nepřímá demokracie (pravidla hlasování), volič medián. 4.Veřejná správa jako manager veřejné ekonomiky pojem, funkce, význam, státní správa a samospráva 5.Veřejná správa v širším pojetí, politický systém, dělba moci, ústřední orgány státní správy 6.Normotvorba ve veřejné správě právní řád, právní a organizační předpisy, význam zákonodárství 7.Institucionální zabezpečení veřejné správy v ČR působnost a kompetence institucí, principy a zásady aplikované ve veřejné správě,organizační principy. 8. Veřejný vládní sektor definice, vznik, vývoj, velikost,veřejný sektor a potřeby, faktory ovlivňující veřejný sektor, efektivnost ve veřejném sektoru, 9. Občanský sektor charakteristika,organizace občanského sektoru, zdroje financování neziskových organizací 10.Veřejné finance veřejné rozpočty, rozpočtová skladba a rozpočtový proces,veřejné příjmy a výdaje, mezinárodní veřejné finance, rozpočet EU 11. Veřejné investice a veřejná podpora 12.Veřejné zakázky a koncese uplatnění a použití veřejných investic ve veřejné ekonomice,veřejná podpora,veřejné projekty, veřejná zakázka (význam,předpoklady a uplatnění, způsoby zadávání) 13.Veřejná informatika cíle a priority státní informační politiky, informační systémy veřejné správy, státní informační systém, územní informační systémy,svobodný přístup k informacím,specifika informací ve veřejné správě. 14. Veřejná kontrola typy veřejné kontroly, vnitřní kontrola a její organizace, finanční kontrola, Nejvyšší kontrolní úřad, resortní kontrolní činnost a její instituce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku