153-0440/02 – Economics of Public Administration (EKVS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Předmět navazuje na získané vědomosti v bakalářském studiu oboru veřejná ekonomika a správa a rozšiřuje je z pohledu národohospodářského a odvětvového. Ekonomika veřejné správy je však chápána nejen odvětvově, ale i z širšího pohledu včetně aplikace a základních trendů EU.Pozornost je věnována ekonomice vnitřní i vnější správy a hodnocení a kvalitě ve veřejné správě.

Compulsory literature:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Recommended literature:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Public administration as the national economy The institutional aspects of public administration Economics of public administration, finance institutions, the cost of public administration Economics of selected parts of public administration in Management in public administration Public services in the Czech Republic and the EU Check in public administration and control of public administration Corruption in public administration Reforms and modernization of public administration Personal aspects of public administration in the Czech Republic and the EU The administrative area View of public administration in EU Public administration in selected EU countries International institutions in public administration

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  25
        Examination Examination 60  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2012/2013 Winter
2011/2012 Winter