153-0451/01 – New Methods of Education (NFVveVS KS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAU20 RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po úspěšném a aktivním absolvování předmětu • ZÍSKÁTE: ucelenou představu - o možnostech a potřebách celoživotního vzdělávání (se) dnešní doby, - o nových formách a metodách vzdělávání (se) s využitím informačních a komunikačních technologií, - o výhodách a rezervách eLearningu jako prostředku pro efektivní proškolování pracovníků VS, • budete UMĚT: - podílet se na specifikaci vzdělávání pro konkrétní potřeby jednotlivých oblastí VS, - kompetentně rozhodovat při výběru a implementaci vhodného vzdělávacího systému, - využívat internet pro efektivní administraci a organizaci vzdělávání ve VS, - podílet se na přípravě specifických částí vzdělávacího systému pracovníků VS, • budete SCHOPNI: - přispět k zefektivnění procesu vzdělávání pracovníků VS, - prosazovat přínosy moderních forem vzdělávání pro realizaci kvalitnějších služeb obyvatelstvu, - vytvořit svůj vlastní eLearningový vzdělávací kurz, čímž získáte kompetence pro budoucí zapojení se do systému vzdělávání pracovníků VS, - organizovat odborná školení, včetně kvalifikovaného výběru skladby kurzu, jež bude vyhovovat potřebám jednotlivých skupin pracovníků, - operativně přizpůsobovat vzdělávací systém měnícím se požadavkům konkrétního pracoviště. Zdokonalení se v samostatné tvůrčí práce, běžně práce s anglickou literaturou.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

This is a general education course designed to introduce students to principles of new methods of education with a specific focus on group problem solving. Class meetings involve considerable attention to group dynamics, teamwork, and effective communication within groups. Through in-class activities, peer critiques, and analysis of both process and product, this course is designed to allow students to actively work in groups and engage in self-analysis of their own group processes. This course enables students to work more effectively in groups, develop teams, and make effective group and individual presentations. Public presentations are evaluated for content, organization, and presentation while group work is evaluated for process effectiveness and outcomes.

Compulsory literature:

Online web Stephenson John, 2006. New Education for the 21st Century. Downloaded from http://www.iclml.com/wefwag.htm, University of Surrey and UK Learning and Teaching Support Network Generic Centre [Cit. 2009-06-10] Norman Jackson , 2004. Exploring the Concept of Metalearning. Downloaded from http://www.johnstephenson.net/njmetasem.pdf, University of Surrey and UK Learning and Teaching Support Network Generic Centre [Cit. 2009-06-10]

Recommended literature:

Online web Stephenson John, 2006. New Education for the 21st Century. Downloaded from http://www.iclml.com/wefwag.htm, University of Surrey and UK Learning and Teaching Support Network Generic Centre [Cit. 2009-06-10] Norman Jackson , 2004. Exploring the Concept of Metalearning. Downloaded from http://www.johnstephenson.net/njmetasem.pdf, University of Surrey and UK Learning and Teaching Support Network Generic Centre [Cit. 2009-06-10]

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti pracují průběžně na svém digitálním portfoliu, jehož součástí je jejich osobní prostředí pro učení se, tzv. PLE. Během celého semestru vznikající osobní, resp. týmový online webový prostor složený z mnoha propojených míst na Internetu je součástí hodnocených výstupů. Studenti v týmech produkují online vzdělávací kurz, který v závěru semestru obhajují před svými kolegy. Součástí hodnocení studentů jsou také jejich evaluační dovednosti, mimo jiné vytvářejí recenze prací svých studentů, hodnotí kvalitu jejich výstupů apod.

E-learning

Online kurz je vedený přes webové rozhraní v prostředí Blog, MediaWiki a v LCMS Moodle. Praktické výstupy studentů vznikají v mnoha dalších webových aplikacích sociálního sw. Bohatě jsou uplatňovány komunikační nástroje různého charakteru. Studenti vytvářejí společné online výstupy.

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Personal Learning Environment, zahájení praktické práce na svém osobním prostoru pro učení se - Nové paradigma vzdělávání, klíčové kompetence v době Internetu - Bloomova taxonomie, Teorie učení v době internetu, konektivismus - Web 2.0, sociální důsledky uplatňování web 2.0 ve vzdělávání - Online kurz studijního předmětu v řídícím vzdělávacím systému - LMS Moodle - Top 100 Tools for Learning - Vzdělávací nástroje volně přístupné jako webové aplikace – praktické osvojování si alespoň 10 vybraných nástrojů - Online kurz vedený s využitím webových aplikací - Prezentace svého vzdělávacího kurzu; prezenčně, online; obhajoba

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  85 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2010/2011 Winter