153-0453/02 – Veřejná správa A (VS A)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, EKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi získají znalosti týkající se: - východisek a forem veřejné správy; - organizační a věcné dimenze veřejné správy; - územní působnosti veřejné správy; - významu a funkce státní správy a územní samosprávy; - vybraných podsystému veřejné správy - personální zabezpečení, kontrola a elektronizace veřejné správy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Veřejná správa A je určen pro studenty oboru Veřejná ekonomika a správa a dalších oborů s ekonomickým zaměřením. Výuka je členěna do tří okruhů. První okruh je věnován předmětu veřejné správy a jeho studiu z pohledu více oborů - ekonomie, právo, geografie, sociologie, a dále státu a státní moci. Druhý okruh se zabývá organizací, působnosti a úkoly státní správy a samosprávy. Poslední třetí okruh je věnován kontrole ve veřejné správě, personálnímu zabezpečení veřejné správy a elektronizaci veřejné správy.

Povinná literatura:

VRABKOVÁ, I. Veřejná správa A. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2013. HENDRYCH, D. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C. H. BECK 2009.

Doporučená literatura:

HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR. Praha: Aleš Čeněk, 2008. NEMEC, J., OCHRANA, F., PAVEL, J., ŠAGAT, T. Kontrola ve veřejné správě.¨Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. PEKOVÁ, J, PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. aktual. a rozšíř. vyd. Praha: ASPI, 2008. PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 7. dopl. a aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. VRABKOVÁ, I. Perspektivy řízení kvality ve veřejné správě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Seminární práce a spolupráce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia veřejné správy – základní pojmy a vztahy. 2. Stát a veřejná správa – ústava, formy státu a vlády. 3. Zákonodárná, výkonná a soudní moc, legislativní proces. 4. Územně správní členění ČR - územní působnost veřejné správy. 5. Organizační principy veřejné správy. 6. Systém veřejné správy a postavení jeho jednotlivých prvků – státní správa, samospráva. 7. Státní správa – postavení, úkoly a organizace. 8. Územní samospráva - postavení, úkoly a organizace. 9. Personální zabezpečení veřejné správy – funkční a zaměstnanecké. 10. Systém a mechanismy kontroly ve veřejné správě – profesionální a laická kontrola. 11. Význam a úloha informací ve veřejné správě. 12. eGovernment – vývoj, nástroje, formy a cíle elektronizace veřejné správy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B1316) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku