153-0470/01 – Ekonomika odvětví veřejného sektoru (EOVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Lenert, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. David Lenert, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: • charakterizovat a identifikovat jednotlivá odvětví veřejného sektoru, • vymezit jejich institucionální, legislativní a dokumentační aspekty, • definovat roli veřejného sektoru v rámci národního hospodářství. Budete schopni: • zhodnotit postavení jednotlivých odvětví v rámci celého veřejného sektoru, • identifikovat subjekty podílející se na zajišťování služeb veřejného sektoru, • posoudit mikroekonomické a makroekonomické souvislosti a racionální fungování, vybraných odvětví veřejného sektoru. Získáte: • znalosti o struktuře jednotlivých odvětvích veřejného sektoru, • vědomosti o způsobech financování, jak z veřejných, tak soukromých zdrojů, • ucelený přehled o ekonomice soukromého i veřejného sektoru v jednotlivých odvětvích.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání stěžejních a ucelených znalostí a dovedností v oblasti ekonomiky veřejného sektoru. Předmět věnuje pozornost základním teoretickým východiskům jak existence veřejného sektoru, tak typu a zajištění produkce veřejného sektoru, a to ve své úvodní - obecně pojaté části. Zvýšená pozornost je v rámci předmětu věnována pozitivním předpokladům fungování a poslání vybraných segmentů odvětví veřejného sektoru, a to v pojetí veřejné politiky, veřejných statků, organizace, financování a vztahu veřejného a soukromého sektoru.

Povinná literatura:

NAHODIL, František a kol. Veřejná správa a financování veřejného sektoru. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 366 s. ISBN 978-80-7380-536-4. PEKOVÁ, J., J. PILNÝ a M. JETMAR. Veřejný sektor - řízení a financování. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 485 s. ISBN 978-80-7357-936-4. SVOBODA, František a kol. Ekonomika veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2017. 279 s. ISBN 978-80-87865-35-4.

Doporučená literatura:

HALÁSEK, Dušan a David, LENERT. Ekonomika veřejného sektoru. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 230 s. ISBN 978-80-248-1854-2. MAAYTOVÁ, A., F. OCHRANA a J. PAVEL. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5561-8. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jaroslav HLAVÁČ. Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury: teoretická část, odvětvová část. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2012. 209 s. ISBN 978-80-86929-79-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: seminární práce. Zkouška: písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vymezeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretická východiska veřejného sektoru a postavení veřejného sektoru v rámci národní ekonomiky. Vymezení a členění veřejného sektoru v rámci národního hospodářství dle klasifikace CZ-COFOG, CZ-NACE, odvětvového třídění rozpočtové skladby a oblastí potřeb veřejného sektoru. 2. Struktura a charakteristika veřejných statků (výrobky a služby). Klasifikace, zajištění (garance) a poskytování (produkce) veřejných služeb. Formy a podmínky spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 3. Charakteristika hospodářsko-právních forem organizací poskytující veřejné statky na úrovni státu, kraje a obce. 4. Problematika financování veřejných statků, modely financování veřejných statků. Zdroje a nástroje financování veřejných statků na úrovni státu, kraje a obcí. 5. Obrana (veřejná politika, management, ekonomika a organizace, produkované statky, vztah veřejného a soukromého sektoru). 6. Veřejný pořádek a bezpečnost (veřejná politika, management, ekonomika a organizace, produkované statky, vztah veřejného a soukromého sektoru). 7. Justice a vězeňství (veřejná politika, management, ekonomika a organizace, produkované statky, vztah veřejného a soukromého sektoru). 8. Doprava a energetika (veřejná politika, management, ekonomika a organizace, produkované statky, vztah veřejného a soukromého sektoru). 9. Zemědělství (veřejná politika, management, ekonomika a organizace, produkované statky, vztah veřejného a soukromého sektoru). 10. Životní prostředí, odpadové hospodářství a zásobování vodou (veřejná politika, management, ekonomika a organizace, produkované statky, vztah veřejného a soukromého sektoru). 11. Bydlení (veřejná politika, management, ekonomika a organizace, produkované statky, vztah veřejného a soukromého sektoru). 12. Zdravotnictví a sociální zabezpečení (veřejná politika, management, ekonomika a organizace, produkované statky, vztah veřejného a soukromého sektoru). 13. Kultura, náboženství a církve (veřejná politika, management, ekonomika a organizace, produkované statky, vztah veřejného a soukromého sektoru). 14. Vzdělávání (veřejná politika, management, ekonomika a organizace, produkované statky, vztah veřejného a soukromého sektoru).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Účast je nepovinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VEP K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku