153-0471/03 – Ekonomie veřejného sektoru (EVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá specifické znalosti a dovednosti, bude umět: - definovat a vysvětlit klíčové termíny a postuláty platné ve veřejné ekonomii; - vysvětlit chování subjektů a hlavní procesy probíhající ve veřejném sektoru; - hodnotit a ilustrovat dosažené poznatky na praktických příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí na úrovni výchozích postulátů veřejné ekonomie a představuje výchozí teoretický základ pro studium programu veřejné ekonomiky a správy. Zvýšenou pozornost předmět věnuje příčinám a následkům tržních selhání; normativním a pozitivním východiskům a formám státních zásahů do ekonomiky včetně jejich selhání; struktuře, velikosti, efektivnosti veřejného sektoru a základním funkcím veřejných financí.

Povinná literatura:

PEKOVÁ, Jitka, Marek JETMAR a Petr TOTH. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-209-4. STIGLITZ, Joseph E. a Jay K. ROSENGARD. Economics of the public sector. Fourth edition. New York: W.W. Norton & Company, [2015]. ISBN 978-0-393-92522-7. VRABKOVÁ, Iveta. Úvod do ekonomie veřejného sektoru. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, SOET, vol. 34, 2021. ISBN 978-80-248-4401-5.

Doporučená literatura:

JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert. ISBN 978-80-271-0146-7. JUREČKA, Václav. Makroekonomie. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert. ISBN 978-80-271-0251-8. SAMUELSON, Paul Anthony a William D. NORDHAUS. Economics. 19th ed. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-007-126383-2. SLOMAN, John, Dean GARRATT a Jon GUEST. Economics. Tenth edition. Harlow: Pearson, 2018. ISBN 978-1-292-18785-3. OCHRANA, František, Jan PAVEL a Leoš VÍTEK. Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. Expert. ISBN 978-80-247-3228-2. VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-190-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet: esej dle vypsaných aktuálních témat, zkouška: písemná zkouška.

E-learning

Prezentace přednášek dostupné na https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, veřejná ekonomie jako subdisciplína obecné ekonomie. 2. Postavení, úkoly a nástroje státu ve smíšené ekonomice. Struktura národní ekonomiky. 3. Ekonomické a společenské důvody existence veřejného sektoru a zásahů státu do ekonomiky. 4. Veřejné statky. Členění veřejných statků dle způsobu jejich spotřeby. Charakteristika čistých a smíšených veřejných statků. 5. Ekonomické a společenské efekty negativních externalit. Zdroje negativních externalit. Regulace negativních externalit ze strany státu. Coasův teorém. 6. Ekonomické a společenské efekty pozitivních externalit a jejich podpora ze strany státu. Zdroje pozitivních externalit. Poručnické statky. 7. Typy a důvody selhání státních zásahů do ekonomiky. 8. Teorie veřejné volby v pojetí teorie her. Formy veřejné volby. Teorém voliče mediána. 9. Veřejná politika jako prostředek dosahování strategických úkolů státu. Veřejný zájem. Cíle a nástroje veřejné politiky. 10. Fiskální politika a její východiska, nástroje a cíle. Expanzivní a restriktivní fiskální politika státu. Rozpočtová politika a její východiska, nástroje a cíle. 11. Struktura a velikost veřejného sektoru. Vrstvový model veřejného sektoru. Měření velikosti veřejného sektoru a jeho jednotlivých oblastí. 12. Fiskální politika a její východiska, nástroje a cíle. Expanzivní a restriktivní fiskální politika státu. Rozpočtová politika a její východiska, nástroje a cíle. 13. Struktura a zdroje veřejných příjmů. Význam a principy zdanění. Optimální daňový systém. Horizontální a vertikální daňový systém. 14. Struktura a funkce veřejných výdajů. Alokační funkce veřejných výdajů. Redistribuční funkce veřejných výdajů. Stabilizační funkce veřejných výdajů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.