153-0475/01 – Veřejné rozpočty (VR)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se strukturou rozpočtového systému v ČR. Po absolvování předmětu studenti: - budou umět charakterizovat hlavní prvky rozpočtové soustavy ČR, - budou schopni vymezit základní finanční operace jednotlivých typů veřejných rozpočtů a vztahy mezi nimi, - získají základní vědomosti o fungování rozpočtové soustavy ČR a EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základy veřejných financí prostřednictvím existujících druhů veřejných rozpočtů. Jednotlivé typy veřejných rozpočtů v podmínkách ČR a rozpočet EU jsou postiženy jednak z hlediska pravidel hospodaření, rozpočtového procesu a příjmů a výdajů. Problematiku doplňuje typologie zdrojů veřejných rozpočtů a základy hospodaření organizací působících ve veřejném sektoru.

Povinná literatura:

GRUBER, Jonathan. Public finance and public policy. 5rd ed. New York : Worth Publishers, 2016. 810 s. ISBN 9781464143335. PAROUBEK, Jiří. Rozpočtová skladba v roce 2021: výklad a koncepce rozpočtové skladby. 9. vydání. Olomouc: ANAG, 2021. ISBN 978-80-7554-314-1. PEKOVÁ, Jitka, Marek JETMAR a Petr TOTH. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 783 s. ISBN 978-80-7598-209-4.

Doporučená literatura:

JÍLEK, Milan. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-355-3. Musgrave, Richard A. a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Přeložila KAMENÍČKOVÁ, Věra. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-76-4. JANOUŠKOVÁ, Jana. Taxes and tax policy: personal income tax. Karviná: Silesian University in Opava, 2012. ISBN 978-80-7248-765-3. TOMÁNEK, Petr. Veřejné rozpočty. Ostrava: VŠB – TUO, 2021 (studijní opora v elektronické podobě pro kombinované studium). ŠIROKÝ, Jan, Regína STŘÍLKOVÁ a Michal KRAJŇÁK. Trend, development, role and importance of corporate taxes in the EU. Brno: CERM, 2016. ISBN 978-80-7204-940-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet formou písemného testu. Zkouška ústní.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72596

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Předmět veřejných financí - struktura veřejných financí v podmínkách ČR, funkce veřejných financí, toky v ekonomice mezi sektory. 2. Příjmy veřejných rozpočtů - typy zdrojů veřejných rozpočtů, daně a poplatky, daně a jejich členění, daňová spravedlnost. 3. Způsoby konstrukce daní - důchodové daně, daně ze spotřeby, majetkové daně. Aspekty daní ve vztahu k veřejným rozpočtům. 4. Fiskální federalizmus - principy fiskálního federalizmu, modely fiskálního federalizmu, fiskální federalizmus v ČR. 5. Členění finančních operací ve veřejných rozpočtech – uplatnění odpovědnostního, druhového, odvětvového a konsolidačního hlediska. 6. Státní rozpočet - příjmy státního rozpočtu, výdaje státního rozpočtu, rozpočtový proces, funkce a zaměření vybraných kapitol. 7. Pravidla hospodaření státního rozpočtu - vyrovnanost státního rozpočtu, rozpočtové provizorium, likvidita, důchodový účet. 8. Veřejné fondy – fungování šesti státních fondů, fondy typu vládních agentur, hospodaření zdravotních pojišťoven – zdroje a výdaje fondů. 9. Hospodaření obcí – typy obcí, zdroje daňové, nedaňové, kapitálové a transfery, výdaje obcí, základní pravidla hospodaření. 10. Hospodaření krajů, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti – zdroje hospodaření a rozpočtová pravidla. 11. Organizace poskytující služby ve veřejném sektoru – zřizování organizací státem a územními samosprávnými celky, organizační složky a příspěvkové organizace. 12. Aspekty hodnocení vývoje veřejných rozpočtů v ČR. 13. Rozpočet Evropské unie – rozpočtové zásady, pravidla hospodaření, rozpočtový proces, struktura rozpočtu, zdroje rozpočtu. 14. Aktuální otázky veřejných rozpočtů – aktuální legislativní změny, aktuální vývoj ve veřejných rozpočtech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není stanovena. Zápočtový test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Žádné speciální podmínky pro individuální studijní plán nejsou stanoveny.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní