153-0477/01 – Veřejná správa v zemích EU (VSvZEU)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budete schopni: - Popsat vývojové tendence veřejné správy v EU, evropský správní prostor, aktéry a principy evropského správního prostoru, institucionální strukturu EU, tradiční model veřejné správy. - Analyzovat anglosaský, kontinentální, skandinávský, středomořský, východoevropský, jihovýchodní a pobaltský správní systém, veřejnou správu zemí Visegradské skupiny. - Porovnat kompetence EU a zemí EU, systémy státní služby v zemích EU, modely místní správy, strukturu územní samosprávy v zemích EU, přístupy zemí EU k decentralizaci veřejné správy. - Zhodnotit hlavní znaky veřejné správy v zemích EU, rozpočet EU, činnost mezinárodních institucí ve veřejné správě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

HALÁSKOVÁ, Martina. Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie. SAEI, vol. 13. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2012. 198 s. ISBN 978-80-248-2808-4. KOLEKTIV AUTORŮ. Evropská veřejná správa. Praha: UJAK, 2015. 544 s. ISBN 978-80-7452-110-2. NOVOTNÝ, Vladimír. Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky. Praha: Leges, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7502-215-8.

Doporučená literatura:

KUHLMANN, Sabine and Hellmut WOLLMANN. Introduction to Comparative Public Administration. Administrative Systems and Reforms in Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 2014. 360 s. ISBN 978-178347- 358- 8. PARANA, Carlo and Michael VARNEY. Local Government in Europe. The Fourth Level in the EU Multilayered System of Governance. New York: Routledge Taylor & Francis Group. 2013. 448 s. ISBN 978-0415580007. STAROŇOVÁ, K., L. STAŇOVÁ, E. SIČÁKOVÁ BEBLAVÁ. Systémy státní služby. Koncepty a trendy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 268 s. ISBN 978-80-223-3783-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma a písemný test.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72598

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury k tématům přednášek.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek 1. Historický přehled veřejné správy, vývojové tendence a formování systémů veřejné správy, utváření představ o demokratickém pojetí veřejné správy. 2. Místo veřejné správy v moderním evropském státě, znaky států, ústavní uspořádání a legislativa zemí EU, evropské správní právo. 3. Institucionální struktura EU, činnost a postavení klíčového trojúhelníku (Evropská komise, Evropská rada, Evropský parlament), další orgány a instituce, rozpočet EU a financování institucí EU. 4. Evropský správní prostor, principy a zásady evropské veřejné správy, aktéři ESP, kompetence EU a zemí EU, komparativní hlediska a modely veřejné správy v zemích EU, tradiční model veřejné správy. 5. Systémy státní služby v zemích EU- principy a zásady, právní úprava státní služby, modely státní služby v EU, služební orgány, vzdělávání úředníků EU. 6. Místní správa v zemích EU, typy, modely a struktura místní správy, aktéři, kompetence územních samospráv, význam decentralizace, financování místní správy v zemích EU. 7. Anglosaský systém veřejné správy, charakteristika a hlavní rysy systému, správní systém Spojeného království, orgány veřejné moci, specifika, místní správa. 8. Kontinentální správní systém - charakteristika a hlavní rysy, veřejná správa a orgány veřejné moci na příkladu Francie, Německa, Rakouska, Belgie, územní samospráva. 9. Skandinávský systém veřejné správy, charakteristika a hlavní rysy správního systému, veřejná správa ve Švédsku a Finsku, orgány veřejné moci, územně správní členění a místní správa. 10. Veřejná správa v zemích středomořské tradice, hlavní rysy správního systému, veřejná správa Španělska, Portugalska, Řecka, struktura územní samosprávy. 11. Veřejná správa v zemích Visegradské čtyřky, charakteristika a hlavní rysy, veřejná správa a orgány veřejné moci v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, struktura územní samosprávy. 12. Veřejná správa v pobaltských zemích (Litva, Lotyšsko a Estonsko), hlavní rysy správního systému, orgány veřejné moci, územně správní členění. 13. Veřejná správa v zemích jihovýchodního modelu veřejné správy, charakteristika správního systému, veřejná správa v Rumunsku a Bulharsku, územně správní členění, místní správní systém. 14. Mezinárodní instituce ve veřejné správě, význam a činnost, postavení, EIPA, INA, EUPAN, CEMR

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  26
Rozsah povinné účasti: Není povinná účast na přednáškách a tutoriálech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa VSF K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku