153-0477/02 – Public administration in EU countries (VSvZEU)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2022/2023Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will be able to: - Describe trends in the development of public administration in the EU, European administrative space, actors and principles of European administrative space, institutional structure of EU, traditional model of public administration. - Analyse the Anglo-Saxon, Continental, Scandinavian, Mediterranean, Eastern European, South-Eastern and Baltic Administrative Systems, public administration of the Visegrad Group countries. - Compare EU and EU competences, state service systems in EU countries, models of local government, structure of territorial self-government in EU countries, approaches of EU countries to decentralization of public administration. - Assess the main features of public administration in EU countries, the EU budget, the activities of international institutions in public administration.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na aktuální otázky veřejné správy v zemích EU. Studenti získají přehled o principech, zásadách a probíhajících reformách veřejné správy, tendenci vývoje jednotlivých správních systémů, hlavních charakteristických rysech systémů evropské veřejné správy se zaměřením na anglosaský, kontinentální, skandinávský, středomořský a východoevropský model, o politickém uspořádání, orgánech veřejné moci, o systému státní služby, místní správě a decentralizaci veřejné správy v jednotlivých zemích.

Compulsory literature:

BOUCKAERT, G., JANN, W. (Eds.) (2020). European Perspectives for Public Administration: The Way Forward. Leuven: Leuven University Press, 480p. HALÁSKOVÁ, Martina (2020). Veřejná správa v zemích EU. (Studijní opora v LMS). Ostrava: VŠB- TUO. HALÁSKOVÁ, Martina. Veřejná správa a veřejné služby v zemích Evropské unie. SAEI, vol. 13. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2012. 198 s. ISBN 978-80-248-2808-4. KOLEKTIV AUTORŮ. Evropská veřejná správa. Praha: UJAK, 2015. 544 s. ISBN 978-80-7452-110-2. KUHLMANN, S.; WOLLMANN, H. (2019). Introduction to Comparative Public Administration: Administrative Systems and Reforms in Europe. 2nd Edition. Cheltenham/ Northampton: Edward Elgar Publishing, 431 p. NOVOTNÝ, Vladimír. Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky. Praha: Leges, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7502-215-8. PAVLÍK, M., ŠIMKA, K., POSTRÁNECKÝ, J., POMAHAČ, R. a kol. (2020). Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha: Wolters Kluwer, 164s. ISBN 978-80-7598-048-9.

Recommended literature:

BARTLETT, W., KMEZIČ, S., DULIČ, K. (2018). Fiscal Decentralisation, Local Government and Policy Reversals in Southeastern Europe. Palgrave Macmillan, 327p. HAMMERSCHMID, G., VAN DE WALLE, S., ANDREWS, R. and BEZES, P. (eds.) (2017). Public Administration Reforms in Europe. The View from the Top. Edward Elgar Publishing, 304 p. MAZUR, S. (2020) Public Administration in Central Europe: Ideas as Causes of Reforms. London: ROUTLEDGE, Taylor Francis Ltd, 292p. ONGARO, E. (Ed.) (2019). Public Administration in Europe. The Contribution of EGPA. Palgrave Macmillan, 384p. ONGARO, E.; VAN THIEL, S. eds. (2018). The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. vol. 1 + vol., 2. London: Palgrave Macmillan, 1302p. PANARA, C. VARNEY , M.R. (2015). Local Government in Europe: The 'Fourth Level' in the EU Multi-Layered System of Governance. Routledge, 448p STAROŇOVÁ, K., L. STAŇOVÁ, E. SIČÁKOVÁ BEBLAVÁ. Systémy státní služby. Koncepty a trendy. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 268 s. ISBN 978-80-223-3783-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování seminární práce na zadané téma a písemný test.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72598

Other requirements

To study recommended bibliography to the topics of the lessons.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Historical overview of public administration, developmental tendencies and formation of public administration systems, formation of ideas about democratic conception of public administration. 2. Place of public administration in the modern European state, signs of states, constitutional arrangement and legislation of EU countries, European administrative law. 3. Institutional structure of the EU, activity and position of the key triangle (European Commission, European Council, European Parliament), other institutions, EU budget and EU institutions financing. 4. European administrative space, principles and principles of European public administration, ENP actors, EU and EU competences, comparative aspects and models of public administration in EU countries, traditional model of public administration. 5. Civil service systems in EU countries - principles, civil service legislation, models of EU civil service, service bodies, training of EU officials. 6. Local administration in EU countries, types, models and structure of local government, actors, competence of local governments, importance of decentralisation, financing of local government in EU countries. 7. Anglo-Saxon system of public administration, characteristics and main features of the system, administrative system of the United Kingdom, public authorities, specifics, local administration. 8. Continental administrative system - characteristics and main features, public administration and public authorities using the example of France, Germany, Austria, Belgium, local government. 9. Scandinavian system of public administration, characteristics and main features of the administrative system, public administration in Sweden and Finland, public authorities, territorial administration and local government. 10. Public administration in countries of Mediterranean tradition, main features of administrative system, public administration of Spain, Portugal, Greece, structure of territorial self-government. 11. Public administration in the Visegrad Four countries, characteristics and main features, public administration and public authorities in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, structure of territorial self-government. 12. Public administration in the Baltic states (Lithuania, Latvia and Estonia), main features of the administrative system, public authorities, territorial administrative division. 13. Public administration in the countries of the South-East model of public administration, characteristics of the administrative system, public administration in Romania and Bulgaria, territorial administration, local administrative system. 14. International institutions in public administration, importance and activity, position, EIPA, INA, EUPAN, CEMR.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2022/2023 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40  25
        Examination Examination 60  26 3
Mandatory attendence participation: Optional participation in exercises.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration VSF K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration VSF K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration VSF K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.