153-0481/01 – Bakalářská práce (BP)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+25

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické znalosti a dovednosti: - samostatné a tvůrčí řešení zadaného komplexního úkolu, - formulování problémových témat, - identifikace základních faktorů zkoumaných problémových témat.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Povinná literatura:

ČSN ISO 690 - Bibliografické citace. Dostupné z: https://knihovna.vsb.cz/export/sites/knihovna/.content/galerie-souboru/Bibliograficke-citace.pdf Zásady pro vypracování bakalářské práce na EkF VŠB-TU Ostrava. Dostupné z: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/.content/galerie-dokumentu/legislativa/smernice/EkF_SME_07_004_K.pdf Povinná literatura je individuální podle řešených témat bakalářských prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Dle doporučení vedoucího bakalářské práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ze strany garanta studijního programu je předmět zaměřen na závěrečnou kontrolu a odsouhlasení bakalářské práce dle požadavků uložených směrnicí (Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací, ve znění změn a doplňků). Odsouhlasení odevzdané bakalářské práce na straně garanta studijního programu předchází udělení zápočtu z Bakalářského semináře B (prerekvizita) příslušným vedoucím bakalářské práce. Student (autor bakalářské práce) je povinen odevzdat bakalářskou práci v požadovaném termínu, rozsahu, formě a počtu výtisků, a to včetně uložení elektronické verze bakalářské práce v systému do IS Edison na EkF VŠB-TU Ostrava v souladu v souladu s výše uvedenou směrnicí. Elektronicky odevzdaná bakalářská práce je takto archivována v univerzitní knihovně a v Národním registru závěrečných prací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Dle doporučení vedoucího bakalářské práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku