153-0482/01 – Bakalářský seminář A (BS A)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je odborná a metodická příprava pro úspěšné vypracování bakalářské práce v souladu s vypsanými tématy.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Povinná literatura:

Povinná literatura je individuální podle řešených témat bakalářských prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání bakalářské práce.

Doporučená literatura:

VRABKOVÁ, Iveta a Petr TOMÁNEK. Příručka k bakalářskému semináři A, B a k bakalářské práci. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra veřejné ekonomiky, 2018. (studijní opora dostupná v LMS EkF VŠB-TU Ostrava) Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací, ve znění změn a doplňků. Dostupné na: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/.content/galerie-dokumentu/legislativa/smernice/EkF_SME_07_004_K.pdf ČSN ISO 690 - Bibliografické citace. Dostupné z: https://knihovna.vsb.cz/export/sites/knihovna/.content/galerie-souboru/Bibliograficke-citace.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je veden jednotlivými vedoucími bakalářských prací řešených v rámci studijního programu Veřejná ekonomika a správa. Obsah předmětu je zaměřen jak na získání hlubších teoretických znalostí z předmětné problematiky bakalářské práce, tak na prohlubování dovedností, jež jsou nezbytného k dosažení cíle bakalářské práce. Student pod vedením vedoucího práce zejména v rámci seminářů, konzultuje postup a zpracování teoretických i aplikačních částí bakalářské práce, a to v souladu se Zadáním bakalářské práce. Od studenta se požaduje průběžná aktivní spolupráce při přípravě a zpracování bakalářské práce s příslušným vedoucím práce. Dodržování požadavků vyplývající ze zásad uvedených ve směrnici pro vypracování závěrečných prací a příručky k bakalářskému semináři A, B a bakalářské práci. Zpracovaní rámcové osnovy bakalářské práce, stanovení cílů a postupu jejich řešení včetně volby vhodných metod řešení. Zpracování teoretických východisek předmětné problematiky na základě rešerše a analýzy odborné literatury. Rozpracování a předložení cca poloviny textu bakalářské práce zpracované v souladu s jejím zadáním.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Plnění zadaných úkolů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku