153-0483/01 – Bakalářský seminář B (BS B)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá specifické znalosti a dovednosti: - analýza a syntéza odborné literatury, - analýza a hodnocení praktického tématu, - hodnocení výsledků, - navržení možného zlepšení.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Povinná literatura:

VRABKOVÁ, Iveta a Petr TOMÁNEK. Příručka k bakalářskému semináři A, B a k bakalářské práci. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra veřejné ekonomiky, 2018. (studijní opora dostupná v LMS EkF VŠB-TU Ostrava) OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1609-4. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkana EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací, ve znění změn a doplňků. Dostupné na: https://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/.content/galerie-dokumentu/legislativa/smernice/EkF_SME_07_004_K.pdf ČSN IS0 690 (010197) - Norma pro bibliografické citace. Dostupné na: https://knihovna.vsb.cz/export/sites/knihovna/.content/galerie-souboru/Bibliograficke-citace.pdf Literatura související se zaměřením příslušné bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Literatura související se zaměřením příslušné bakalářské práce. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty: [nejen pro ekonomy a manažery]. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vymezeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je veden jednotlivými vedoucími bakalářských prací dle odborných témat řešených v rámci studijního programu Veřejná ekonomika a správa. Obsah předmětu je zaměřen na zpracování a dokončení bakalářské práce a všech jejich náležitostí dle Zadání bakalářské práce, a to v návaznosti na Bakalářský seminář A. Student pod vedením vedoucího práce zejména: - konzultuje postup a zpracování teoretických i aplikačních částí bakalářské práce s vedoucím bakalářské práce popřípadě s dalšími odborníky (například z praxe); - v bakalářské práci věnuje pozornost interpretaci dosažených výsledků a zhodnocení řešeného tématu bakalářské práce v kontextu stanovených cílů. Kompletní zpracování bakalářské práce student předloží vedoucímu bakalářské práce ve stanoveném termínu, a to v souladu se Zadáním práce a zásadami pro vypracování závěrečné práce, platnými na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Dle domluvy s vedoucím bakalářské práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku