153-0485/01 – Odborný seminář pro kombinované studium (OSKS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ERT0016 Ing. Izabela Ertingerová
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické znalosti a dovednosti: - v oblasti metodologie rešerše a deskripce odborné literatury, - ověřování a zpracování dat z otevřených databází, - práce se zdroji a správné citování,, - formalní úprava odborného textu.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Povinná literatura:

ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty: [nejen pro ekonomy a manažery]. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 80-86429-40-7.

Doporučená literatura:

ČSN ISO 690 - Bibliografické citace. Dostupné z: https://knihovna.vsb.cz/export/sites/knihovna/.content/galerie-souboru/Bibliograficke-citace.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Odborný seminář je určen pouze pro studenty kombinovaného studia. Cílem předmětu je získání odborných dovednosti v oblasti získávání a zpracování dat z online zdrojů z kategorie otevřených dat včetně speciálních informačních portálů veřejné správy, správného a korektního citovaní převzatých textů, odkazování na použité zdroje a formálního zpracování odborných textů, a to v úzké vazbě na potřeby předmětů profilujícího základu studijního programu Veřejná ekonomika a správa. Základní osnovu semináře tvoří: 1. Informační systémy veřejné správy. Veřejné informační portály – MONITOR Ministerstva finančí ČR, Rejstřík škol a školských zařízení, eJustice, portál ÚZIS, Veřejná databáze ČSÚ, aj. Forma dat, struktura dat, agregována data. 2. Zásady formální úpravy a struktury odborného textu. Příklady rozvržení struktury textu seminární práce. 3. Příklady horizontální a vertikální analýzy dat. 4. Citační technika dle normy ČSN ISO 690: 2011. Obecné zásady citování, chyby při citování, seznam použité literatury.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Bez povinné účasti.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku