153-0495/02 – Evaluace veřejných služeb (EVVSL)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROS06 Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické znalosti a dovednosti, budou umět: - kriticky identifikovat možnosti a potřeby zlepšování kvality a výkonnosti veřejných služeb, a to jak v teoretických, tak praktických souvislostech, - navrhovat a používat specifické metody, modely a nástroje analýzy výkonnosti a kvality veřejných služeb, - hodnotit a navrhovat postupy zlepšování a efektivnosti veřejných služeb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti měření, analýzy a hodnocení výkonnosti veřejných služeb, a to zejména v pojetí finanční výkonnosti, ekonomické efektivnosti, standardů veřejných služeb a komplexního managementu kvality. Hlubší pozornost je věnována metodologii a modelování hodnocení alokační a technické efektivnosti pomocí vícekriteriálního hodnocení variant a modelů analýzy obalu dat (DEA).

Povinná literatura:

PEKOVÁ, Jitka, Marek JETMAR a Petr TOTH. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-209-4. STIGLITZ, Joseph E. a Jay K. ROSENGARD. Economics of the public sector. Fourth edition. New York: W.W. Norton & Company, 2015. ISBN 978-0-393-92522-7. VRABKOVÁ, Iveta. Úvod do ekonomie veřejného sektoru. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, SOET, vol. 34, 2021. ISBN 978-80-248-4401-5.

Doporučená literatura:

PAVLÍK, Marek, Karel ŠIMKA, Josef POSTRÁNECKÝ a Richard POMAHAČ. Moderní veřejná správa: zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-048-9. PEKOVÁ, Jitka, Marek JETMAR a Petr TOTH. Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-209-4. VRABKOVÁ, Iveta. Úvod do ekonomie veřejného sektoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. Series of textbooks, Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava, 2022, vol. 34. ISBN 978-80-248-4603-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Veřejné služby v pojetí veřejných statků. Vymezení, zabezpečování a poskytování veřejných služeb. Oblasti veřejných služeb. Teoretická východiska hodnocení výkonnosti veřejných služeb. 2. Mikroekonomické přístupy k hodnocení veřejných služeb. Ekonomická hodnota veřejných služeb a její složky. Možnosti metody kontingentního oceňování. 3. Finanční pojetí hodnocení výkonnosti veřejných služeb. Ukazatele finanční analýzy. Případová studie finanční analýzy v podmínkách nemocnice. 4. Produkční model výkonnosti ve veřejných službách. Pojetí 4E (hospodárnost, efektivnost, účelnost, rovnost). 5. Obecné metody hodnocení veřejných výdajových programů. Analytické metody minimálních nákladů, mezních nákladů, účelnosti nákladů, přínosů a nákladů. 6. Ekonomické pojetí evaluace efektivnosti. Vstupně výstupní modely alokační a technické efektivnosti. Teoretická východiska evaluace technické efektivnosti. 7. Vícekriteriální metody hodnocení statické a dynamické technické efektivnosti veřejných služeb. Model Data Envelopment Analysis, Malmquist Index. Případová studie evaluace technické efektivnosti v podmínkách veřejných knihoven. 8. Komparativní přístupy k hodnocení veřejných služeb založené na vícekriteriálním rozhodování. Případová studie evaluace zabezpečení úkolů krajů pomocí metody TOPSIS. 9. Měření a hodnocení kvality veřejných služeb. Kvalitativní parametry veřejných služeb. Model mezer kvality služeb (GAPs Model of Service Quality). Modely hodnocení spokojenosti zákazníků. 10. Standardy veřejných služeb. Cíle a klasifikace standardizace veřejných služeb. Vliv standardů na efektivnost a kvalitu veřejných služeb. Případová studie hodnotící uplatňování standardů sociálních služeb v podmínkách domova pro seniory. 11. Význam, předpoklady, možnosti a uplatňování benchmarkingu ve veřejných službách. Případové studie uplatnění benchmarkingu v podmínkách veřejné správy. 12. Principy a zaměření konceptu komplexního managementu kvality. Evaluace kvality poskytovatelů veřejných služeb dle Společného hodnotícího rámce (model CAF). Případové studie sebehodnocení dle modelu CAF v podmínkách městského úřadu. 13. Význam, předpoklady, možnosti a uplatňování procesního řízení ve veřejných službách. Normy ISO řady 9000. Případové studie uplatnění norem ISO v podmínkách školy. 14. Hodnocení společenské odpovědnosti organizací ve veřejném sektoru. Oblasti hodnocení společenské odpovědnosti. Možnosti a uplatnění metody Corporate Social Responsibility.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Bez povinné účasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Bez povinné účasti.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.