153-0501/01 – Economics of Public Sector (EPS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. David Slavata, Ph.D.Subject version guarantorIng. David Lenert, Ph.D., MBA
Study levelundergraduate or graduate
Study languageEnglish
Year of introduction2010/2011Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will know how: • to characterize and identify the particular branches of public sector, • to specify their institutional, legislative and documentation aspects, • to define the role of the public sector within the national economy. You will be able: • to evaluate the position of the particular branches within the whole public sector, • to identify the subjects participating on the provision of the public sector services, • to judge the micro and macro economical connections and rational operating of the selected branches and segments of the public sector. You will gain: • knowledge in the structure of particular branches of the public sector, • information on the possibilities of financing both from public and private resources, • integrated view of the economics of the private and public sector in the particular branches.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

The contents of the course Economics of Public Sector is oriented towards the description of the economic categories from that field. It shows the characteristics of the each segment of public sector, its economics and organisation with the special attention on the allocation of public expenditures. It also describes microeconomic and macroeconomic connections, rational functions, management and international comparison of the selected segments of the public sector.

Compulsory literature:

COLEBATCH, H. K. Policy. 3rd ed. University of New South Wales, Australia, 2009. 184 p. ISBN: 978-0-335-23540-7. LANE, J. E. The Public Sector, Concepts, Models and Approaches. 3rd ed. Geneva: University of Geneva, 2000. 368 p. ISBN: 978-0-761-96749-1. STIGLITZ, J. E. Economics of the Public Sector. 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2000. 823 p. ISBN: 978-0-393-96651-0.

Recommended literature:

BARR, N. The Economics of the Welfare State. Stanford: Stanford University Press, 1998. ISBN 0-8047-3551-4. ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Ethics in Public Service. Paris: OECD, 1996. STARRETT, D.A.: Foundation of Public Economics. Cambridge University Press, 1988. STIGLITZ, J.: Economics of the Public Sector. New York, etc.: W.W.Norton and Co. 1988.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Veřejná politika a teoretická východiska fungování veřejného sektoru, role a funkce státu, krajů a obcí v ekonomice ČR vymezení veřejného sektoru v rámci národního hospodářství řízení veřejnou správou, regulační zásahy do hospodářského života (institucionální, ekonomické) 2. Veřejné výdaje jako zdroj financování veřejného sektoru charakter produkovaných statků a služeb a mezinárodní standardy rozpočtová skladba v ČR, druhové a funkční členění veřejných výdajů analýza nákladů a výnosů veřejných projektů, výběr a hodnocení veřejných projektů 3. Veřejná správa jako koordinátor a organizátor veřejných služeb struktura systémů veřejné správy v ČR a EU 4. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu obrana. 5. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů bezpečnost, civilní, požární a právní ochrana 6. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů vzdělávání, výzkum a vývoj 7. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu sociálního zabezpečení 8. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentu zdravotnictví 9. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů kultura, náboženství a sdělovací prostředky 10. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segment? bydlení a komunální služby 11 Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů zajišťujících zásobování energiemi 12. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů doprava a spoje 13. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů vodní hospodářství, životní prostředí a územní plánování 14. Ekonomika, financování, legislativa, management a mezinárodní srovnání segmentů zemědělství, lesnictví a dalších odvětví

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  21
        Examination Examination 60  11
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R174) European Business Studies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R174) European Business Studies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Incoming students 2013/2014 Full-time Czech Choice-compulsory 163 - International Office stu. block
Incoming Students 2012/2013 Full-time Czech Choice-compulsory 163 - International Office stu. block