153-0501/02 – Ekonomika veřejného sektoru (EPS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle Studenti získají specifické znalosti a dovednosti, budou umět: - definovat a vysvětlit klíčové pojmy a postuláty platné ve veřejné ekonomii; - vysvětlit chování subjektů a hlavní procesy probíhající ve veřejném sektoru; - hodnotit a ilustrovat dosažené poznatky na praktických příkladech. You will be able: • to evaluate the position of the particular branches within the whole public sector, • to identify the subjects participating on the provision of the public sector services, • to judge the micro and macro economical connections and rational operating of the selected branches and segments of the public sector. You will gain: • knowledge in the structure of particular branches of the public sector, • information on the possibilities of financing both from public and private resources, • integrated view of the economics of the private and public sector in the particular branches.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí na úrovni výchozích postulátů veřejné ekonomie a představuje výchozí teoretický základ pro studium programu veřejné ekonomiky a správy. Zvýšenou pozornost předmět věnuje příčinám a následkům tržních selhání; normativním a pozitivním východiskům a formám státních zásahů do ekonomiky včetně jejich selhání; struktuře, velikosti, efektivnosti veřejného sektoru a základním funkcím veřejných financí.

Povinná literatura:

SLOMAN, John, Dean GARRATT a Jon GUEST. Economics. Tenth edition. Harlow: Pearson, 2018. ISBN 978-1-292-18785-3. STIGLITZ, Joseph E. a Jay K. ROSENGARD. Economics of the public sector. Fourth edition. New York: W.W. Norton & Company, [2015]. ISBN 978-0-393-92522-7. VRABKOVÁ, Iveta. Úvod do ekonomie veřejného sektoru. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, SOET, vol. 34, 2021. ISBN 978-80-248-4401-5.

Doporučená literatura:

FORTE, Francesco, Ram MUDAMBI a Pietro NAVARRA, ed. A handbook of alternative theories of public economics. Cheltenham: Edward Elgar, c2014. ISBN 978-1-78100-470-8. ROSEN, Harvey S., Ted GAYER a Abdülkadir CIVAN. Public finance. 10th ed., global ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, c2014. McGraw-Hill series in economics. ISBN 978-0-07-715469-1. STIGLITZ, Joseph E. The price of inequality. New York: W. W. Norton & Company, 2012. ISBN 978-0-393-08869-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Prezentace přednášek dostupné na https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, veřejná ekonomie jako subdisciplína obecné ekonomie. 2. Postavení, úkoly a nástroje státu ve smíšené ekonomice. Struktura národní ekonomiky. 3. Ekonomické a společenské důvody existence veřejného sektoru a zásahů státu do ekonomiky. 4. Veřejné statky. Členění veřejných statků dle způsobu jejich spotřeby. Charakteristika čistých a smíšených veřejných statků. 5. Ekonomické a společenské efekty negativních externalit. Zdroje negativních externalit. Regulace negativních externalit ze strany státu. Coasův teorém. 6. Ekonomické a společenské efekty pozitivních externalit a jejich podpora ze strany státu. Zdroje pozitivních externalit. Poručnické statky. 7. Typy a důvody selhání státních zásahů do ekonomiky. 8. Teorie veřejné volby v pojetí teorie her. Formy veřejné volby. Teorém voliče mediána. 9. Veřejná politika jako prostředek dosahování strategických úkolů státu. Veřejný zájem. Cíle a nástroje veřejné politiky. 10. Fiskální politika a její východiska, nástroje a cíle. Expanzivní a restriktivní fiskální politika státu. Rozpočtová politika a její východiska, nástroje a cíle. 11. Struktura a velikost veřejného sektoru. Vrstvový model veřejného sektoru. Měření velikosti veřejného sektoru a jeho jednotlivých oblastí. 12. Fiskální politika a její východiska, nástroje a cíle. Expanzivní a restriktivní fiskální politika státu. Rozpočtová politika a její východiska, nástroje a cíle. 13. Struktura a zdroje veřejných příjmů. Význam a principy zdanění. Optimální daňový systém. Horizontální a vertikální daňový systém. 14. Struktura a funkce veřejných výdajů. Alokační funkce veřejných výdajů. Redistribuční funkce veřejných výdajů. Stabilizační funkce veřejných výdajů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok