153-0517/01 – Oceňování majetku (OM)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tržními metodami oceňování majetku. Bude prezentován základní právní rámec definující vlastnictví nemovitých věcí. Studentům bude objasněn význam a funkce trhů s nemovitým majetkem. Specifika jednotlivých oceňovacích metod budou rozvíjeny na oceňování staveb, stavebních a zemědělských pozemků. V rámci předmětu budou prováděny konkrétní oceňovací příklady.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. 8. vyd. Brno: CERM, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0.

Doporučená literatura:

HUTTER, D. Základy oceňování nemovitostí. 2. vyd. Praha: VŠR-IFD, 2010. 59 s. ISBN 978-80-904261-5-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Majetek a jeho základní charakteristika 2. Vlastnictví majetku 3. Cena a hodnota 4. Význam katastru nemovitostí 5. Principy oceňování 6. Výnosové oceňovací přístupy 7. Problematika příjmů pro správnou aplikaci výnosových metod 8. Problematika výdajů pro správnou aplikaci výnosových metod 9. Metody určení tržní míry kapitalizace 10. Nákladové oceňovací přístupy 11. Porovnávací oceňovací přístupy 12. Oceňování staveb 13. Oceňování pozemků 14. Oceňování trvalých porostů

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok