153-0517/03 – Oceňování majetku (OM)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. David Slavata, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Slavata, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tržními metodami oceňování majetku. Bude prezentován základní právní rámec definující vlastnictví nemovitých věcí. Studentům bude objasněn význam a funkce trhů s nemovitým majetkem. Specifika jednotlivých oceňovacích metod budou rozvíjeny na oceňování staveb, stavebních a zemědělských pozemků. V rámci předmětu budou prováděny konkrétní oceňovací příklady.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. 8. vyd. Brno: CERM, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0.

Doporučená literatura:

HUTTER, D. Základy oceňování nemovitostí. 2. vyd. Praha: VŠR-IFD, 2010. 59 s. ISBN 978-80-904261-5-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce, test, zkoušení

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou vyžadovány další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvodní přednáška 2.Majetek a jeho základní charakteristika 3.Cena a hodnota 4.Výnosové metody oceňování 5. Problematika příjmů a výdajů pro správnou aplikaci výnosových metod 6. Metody určení tržní míry kapitalizace 7.Nákladové metody oceňování 8.Metody opotřebení 9.Porovnávací metody oceňování 10. Metoda přímého porovnání 11. Metoda nepřímého porovnání 12.Institucionální zajištění trhu s nemovitým majetkem 13. Administrativní oceňování 14. Metody administrativního oceňování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: Účast 50 % na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku