153-0520/01 – Veřejné finance B (PFB)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEC05 Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D.
SLA31 Ing. David Slavata, Ph.D.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní poznatky z veřejných financí A a identifikovat některé teoretické a praktické oblasti k bližšímu seznámení. Vysvětlit charakter dopadu daní na poplatníky a vznik nákladů zdanění. Navrhovat přístupy k výběru veřejných projektů. Charakterizovat druhy veřejného majetku a způsoby hospodaření s majetkem. Posoudit vybrané problémy veřejných rozpočtů. Kategorizovat veřejné zakázky. Zhodnotit vybrané aktuální problémy veřejných rozpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět prohlubuje základní znalosti veřejných financí v teoretickém a praktickém směru. V teoretické oblasti seznamuje s problematikou daňových dopadů, s otázkami hodnocení veřejných výdajů a s problematikou běžného a kapitálového veřejného rozpočtu. Dále postihuje aktuální problematiku v oblasti veřejných financí.

Povinná literatura:

LUDER, K. Developments in Public Sector, Accounting. Speyer: University for Public Administration, 1999

Doporučená literatura:

Forte, F. , Mudambi, R., Navarra, P. A Handbook Of Alternative Theories Of Public Economics Edward Elgar Publishing Ltd. is registered in the UK at: The Lypiatts, 15 Lansdown Road, Cheltenham, Glos GL50 2JA. Registered number: 2041703

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet a zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Historie veřejných financí v české ekonomice: - ekonomické směry prosazující se v oblasti veřejných financí na českém území od vzniku republiky, - daňová reforma 1927, - členění veřejných rozpočtů, vývoj financování samosprávy. 3. Daňové incidence: - daňové incidence, - typy daňové incidence, - teorie přenášení daňového břemene, - praktické možnosti měření daňového břemene. 4. Náklady zdanění: - pojetí nákladů zdanění, - administrativní náklady, - mrtvá ztráta. 5. Vliv sociálních dávek na pracovní úsilí: - modely poskytování sociálních dávek. 6. Pojetí běžného a kapitálového rozpočtu: - pojetí běžného a kapitálového rozpočtu, - sestavení běžného a kapitálového rozpočtu, - běžný a kapitálový rozpočet územního samosprávného celku. 7. Veřejný majetek: - veřejný majetek, - majetek ČR, - majetek krajů, - majetek obcí, - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 8. Zásady hodnocení veřejných výdajů: - vývoj veřejných výdajů, - efektivnost veřejných výdajů, - postup výběru projektů, - hodnocení projektů. 9. Veřejné zakázky: - zákon o veřejných zakázkách, - koncesní zákon. 10. Veřejný dluh: - veřejný dluh, - ekonomie veřejného dluhu. 11. Aktuální otázky státního rozpočtu: - aktuální otázky státního rozpočtu (v daném roce), - faktory ovlivňující vývoj příjmů, - vyrovnanost rozpočtu, - mandatorní výdaje, - daňové asignace. 12. Pravidla související s používáním prostředků EU v ČR: - úrovně čerpání prostředků EU, - implementační uspořádání operačních programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  21 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních 50 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - en 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní