153-0571/01 – Ekonomie veřejného sektoru (EVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
VAV0195 PhDr. Roman Vavrek, PhD.
VRA12 doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají specifické znalosti a dovednosti: - definovat a rozumět klíčovým pojmům a postulátům platných ve veřejné ekonomii; - vysvětlit chování subjektů a hlavní procesy ve veřejném sektoru; - hodnotit a ilustrovat dosažené poznatky na praktických příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí na úrovni výchozích postulátů veřejné ekonomie a představuje výchozí teoretický základ pro studium programu veřejné ekonomiky a správy. Zvýšenou pozornost předmět věnuje příčinám a následkům tržních selhání; normativním a pozitivním východiskům a formám státních zásahů do ekonomiky včetně jejich selhání; struktuře, velikosti, efektivnosti veřejného sektoru a základním funkcím veřejných financí.

Povinná literatura:

MEDVEĎ, Jozef, Juraj NEMEC a kol. Veřejné finance. Bratislava: Sprint dva, 2011. 640 s. ISBN 978-80-89393-46-6. SAMUELSON, Paul A. and William D. NORDHAUS. Ekonomie. 19. vyd. Praha: Europrint, 2013. 715 s. ISBN 978-80-205-0629-0. VRABKOVÁ, I. Úvod do veřejné ekonomie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2019.

Doporučená literatura:

JACKSON, Peter M. and Charles V. BROWN. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 733 s. ISBN 80-86432-09-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Prezentace přednášek dostupné na https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, veřejná ekonomie jako subdisciplína obecné ekonomie, oblasti a subjekty zkoumání veřejné ekonomie, základní otázky veřejné ekonomie, normativní a pozitivní pojetí veřejné ekonomie. Ekonomika jako subjekt zkoumání veřejné ekonomie. Východiska a struktura smíšené ekonomiky. 2. Postavení, úkoly a nástroje státu ve smíšené ekonomice. Struktura národní ekonomiky. Vztah trhu, státu a občanské společnosti. 3. Ekonomické a společenské důvody existence veřejného sektoru a zásahů státu do ekonomiky. Mikroekonomické, makroekonomické a společenské dopady tržních selhání. 4. Veřejné statky. Členění veřejných statků dle způsobu jejich spotřeby. Charakteristika čistých a smíšených veřejných statků. Další pohledy na vymezení a zabezpečování veřejných statků. Zabezpečení veřejného statku v pojetí dílčí a celkové rovnováhy. 5. Ekonomické a společenské efekty negativních externalit. Zdroje negativních externalit. Regulace negativních externalit ze strany státu. Coasův teorém. 6. Ekonomické a společenské efekty pozitivních externalit a jejich podpora ze strany státu. Zdroje pozitivních externalit. Poručnické statky. 7. Typy a důvody selhání státních zásahů do ekonomiky. Politické a byrokratické omezení státních zásahů. Ekonomická analýza byrokracie. Poptávka vynucená stranou nabídky. 8. Teorie veřejné volby v pojetí teorie her. Formy veřejné volby. Teorém voliče mediána. Teorie politických cyklů. Pozitivní vymezení veřejné volby. Aktéři veřejné volby. 9. Veřejná politika jako prostředek dosahování strategických úkolů státu. Veřejný zájem. Cíle a nástroje veřejné politiky. Subjekty a objekty veřejné politiky. Paternalistická a liberální koncepce veřejné politiky. 10. Fiskální politika a její východiska, nástroje a cíle. Expanzivní a restriktivní fiskální politika státu. Rozpočtová politika a její východiska, nástroje a cíle. 11. Struktura a velikost veřejného sektoru. Vrstvový model veřejného sektoru. Měření velikosti veřejného sektoru a jeho jednotlivých oblastí. Teoretické vysvětlení příčin růstu veřejného sektoru. 12. Úvod do ekonomie blahobytu. Vztah efektivnosti a rovnosti. Paretovská efektivnost a individualismus, státní paternalismus. Paretovské zlepšení a křivka užitkových možností. 13. Struktura a zdroje veřejných příjmů. Význam a principy zdanění. Optimální daňový systém. Horizontální a vertikální daňová spravedlnost. Klasifikace daní. 14. Struktura a funkce veřejných výdajů. Alokační funkce veřejných výdajů. Redistribuční funkce veřejných výdajů. Stabilizační funkce veřejných výdajů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení v rozsahu 75%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku