153-0809/01 – Public Budgets Revenues (PVR_CZV)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA265 Ing. Anna Kovářová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Lifelong Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to identify and define the particular types of public budgets revenues, - to interpret knowledge in public budgets revenues and to analyze the related legislation, - to compute the taxpayer’s liability within particular taxes.

Teaching methods

Lectures

Summary

Základním záměrem kursu je poskytnout posluchačům podstatné informace z oblasti daní a daňové politiky státu, seznámit je s konkrétními daněmi a daňovou soustavou platnou v České republice. Část kursu je věnována i dalším příjmům veřejných rozpočtů daňového charakteru. Na přednáškách je popsána konstrukce a metodika daně, podstatná část seminářů je vyhrazena pro konkrétní příklady výpočtů daní včetně vyplňování daňových přiznání.

Compulsory literature:

1) VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX, 2008, ISBN 978-80-86324-72-2. 2) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 3) Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 4) Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 5) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 6) Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 7) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 8) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 9) Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Recommended literature:

Elektronické zdroje: http:// www.kdpcr.cz [Komora daňových poradců České republiky] http:// www.mfcr.cz [Ministerstvo financí České republiky] http:// www.sagit.cz [Nakladatelství Sagit, a.s., mj. vydavatel edice ÚZ]

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Písemný příklad na semináři.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Lifelong form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration C Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner