153-0938/02 – Teorie veřejné ekonomiky a veřejné správy (TVE)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
HAL27 doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - navázat na teoretické i praktické poznatky z magisterské formy studia veřejné ekonomiky, veřejných financí a veřejné správy, - uspořádat teoretická východiska charakterizující efektivnost ve veřejném sektoru a rozvíjet tvůrčí myšlení studentů, - analyzovat a syntetizovat vybrané segmenty veřejného sektoru vč. navrhované spolupráce veřejného a soukromého sektoru, - kombinovat a vysvětlovat rozpočtový proces, příčiny růstu veřejných výdajů a tvorbu kapitálu vč. podstaty fiskálního federalismu, - sestavit a zhodnotit systémy dotací a dalších zdrojů pro územní rozpočty v rámci ČR i vybraných zemí EU, - vysvětlovat vývoj systémů veřejné správy a evropské integrace vč. evropského správního prostoru, - kategorizovat modely a reformy veřejné správy v ČR i zemích EU, - formulovat a hodnotit význam mezinárodních aktivit a mezinárodní spolupráce ve veřejné správě, - sestavit a sumarizovat poznatky z vybraného okruhu veřejné ekonomiky nebo veřejné správy formou vědeckého pojednání, které student obhajuje před zkušební komisí.

Vyučovací metody

Anotace

Oborový předmět se člení na čtyři relativně samostatné okruhy: 1. Teorie veřejného sektoru 2. Teorie veřejných financí 3. Teorie veřejné správy 4. Tématická esej

Povinná literatura:

BROWN, C.V., JACKSON, P.M. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: ASPI Publishing, 2004. DUBEN, R. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: VŠE, fakulta managementu J. Hradec, 2000. HALÁSEK, D., SKŘÍDLOVSKÁ, E. Veřejný sektor. Ostrava: VŠB - TU, 1999. NEMEC, J. Verejná ekonómia. Banská Bystrica: Ekf UMB, 2000. OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001. STANEKOVÁ, E., PRÍVARA J. a d. Vzájomné súvislosti medzi verejnou správou a verejnou ekonomikou v podmienkách jej reformy. Bratislava: Výzkumný ústav národohospodárský EU, 1999. STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, 1997. STRECKOVÁ, Y. Teorie veřejného sektoru. Brno: MU, 1997. ATKINSON, A.B. Modern Public Finance. Cambridge, etc: McGraw-Hill, 1991. MUSGRAVE, R.A., MUSGRAVEOVÁ, B.P. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. Praha: Computer Press, 1998. PEKOVÁ, J., PILNÝ. J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2005. PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. BATLEY, R., STOKER, G. Local Government in Europe: Trends and Developments. London etc.: MacMillan, 1991. CHANDLER, J.A. Místní správa v liberálních demokraciích Brno: Doplněk, 1998. JANDA, K., BERRY, J., GOLDMAN, J. The Challenge of Democracy. Boston, etc.: Houghton & Miffin Co., 1989. LACINA, K. Vývoj systémů veřejné správy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998. LACINA, K. Vývoj a historie evropské integrace. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. LACINA, K. Evropská veřejná správa. Praha: VŠFS, 2004. PALÚŠ, I. Miestna správa vo vybraných štátoch EU. Košice: UPJŠ, 2002. Public Administration in Transition. Bratislava: NISPAcee, 1995. VIDLÁKOVÁ, O. Reformy veřejné správy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Oborový předmět se člení na čtyři relativně samostatné okruhy: 1. Teorie veřejného sektoru 2. Teorie veřejných financí 3. Teorie veřejné správy 4. Tématická esej

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.