153-0940/02 – Veřejná politika (VPO)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL08 prof. Ing. Dušan Halásek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: - syntetizovat z dílčích nástrojů a metod veřejných politik komplexní postupy a cíle veřejných politik, - kombinovat regulátory veřejných zájmů s tržními přístupy k veřejným politikám. Cílem je: - navrhovat analýzy a syntézy procesů formování a realizace veřejné politiky v ČR, - schopnost rozhodování, financování a komunikace v české veřejné politice, - postavení a úloha místní a regionální vlády v rozhodovacích procesech.

Vyučovací metody

Anotace

Veřejná politika jako vědní disciplína, etika a normativní modely veřejných politik. Etické, gnozeologické a metodologické aspekty analýzy a tvorby politik. Teorie byrokracie a organizační (správní) teorie, implementace politik. Trh, správa a občanský sektor jako regulátory života společnosti. Veřejné zájmy a veřejná politika. Klíčoví aktéři politik, jejich charakteristika. Agendy politik: problémy veřejného života, agendy vázané na instituce (sektory). Vynořující se problémy k formování a realizaci politik. Politologické aspekty tvorby politiky. Arény politik: veřejnost, parlament, vláda, zájmové skupiny, média. Příklady analytických metod hodnocení politik. Srovnávací analýza metody expertního posuzování a expertního šetření, obsahová analýza, analýza rozpočtů, strom problémů, analýza legislativního procesu. Výběr optimální alternativy. Příklady komplexní metodologie „výzkumu politik“ analýza procesu formování a realizace veřejné politiky v České republice. Analýza rozhodování, financování a komunikace v české veřejné politice. Postavení a úloha místní a regionální vlády v rozhodovacích procesech.

Povinná literatura:

BJÖRKMAN, W., ALTENSTETTER, Ch. Healt Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 1998. BOGASON, P. Public Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2000. CARR, F., MASSEY, A. Public Policy in the New Europe. London etc.: Edward Elgar Publishing, 1999. DAHL, R.A. The Modern Political Analysis. Prentice-Hall, London 1991. DAHOMORSKÝ, M. a kol. Veřejná politika. Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy, 1999. HALÁSEK, D. a kol. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. HAYEK, F.A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Academia, 1994. KŘÍŽOVÁ, E. Občané a centrální politické rozhodování v České republice. Praha: Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy, 1999. LAUDAS, K.A., MENDRINOW, M.M. Polities, Subsidies and Competitions. London etc.: Edward Elgar Publishing, 1999. POTŮČEK, M. Nejen trh. Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Praha, Sociologické nakladatelství 1997. WEIMER, D.L. Policy Analysis. Concepts and Practice. Englewood Cliffs, Prentice-Hall 1992.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Veřejná politika jako vědní disciplína, etika a normativní modely veřejných politik. Etické, gnozeologické a metodologické aspekty analýzy a tvorby politik. Teorie byrokracie a organizační (správní) teorie, implementace politik. Trh, správa a občanský sektor jako regulátory života společnosti. Veřejné zájmy a veřejná politika. Klíčoví aktéři politik, jejich charakteristika. Agendy politik: problémy veřejného života, agendy vázané na instituce (sektory). Vynořující se problémy k formování a realizaci politik. Politologické aspekty tvorby politiky. Arény politik: veřejnost, parlament, vláda, zájmové skupiny, média. Příklady analytických metod hodnocení politik. Srovnávací analýza metody expertního posuzování a expertního šetření, obsahová analýza, analýza rozpočtů, strom problémů, analýza legislativního procesu. Výběr optimální alternativy. Příklady komplexní metodologie „výzkumu politik“ analýza procesu formování a realizace veřejné politiky v České republice. Analýza rozhodování, financování a komunikace v české veřejné politice. Postavení a úloha místní a regionální vlády v rozhodovacích procesech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.