153-0942/02 – Ekonomie provozu města a kraje (EPMaK)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat rozpočty obcí a krajů. Charakterizovat příjmy a výdaje rozpočtů obcí a krajů. Vysvětlit hlavní kroky rozpočtového procesu. Popsat vybrané dílčí aspekty hospodaření obcí a krajů. Aplikovat získané poznatky při stavebním rozvoji města.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

1. Role a postavení krajů a obcí (měst) v systému veřejné správy Územní členění ČR, územní zemní samosprávné celky: obec, město, statutární město, kraj, dobrovolný svazek obcí, pojetí samosprávy a státní správy, orgány obcí a krajů, veřejné statky. 2. Soustava veřejných rozpočtů v ČR Principy fiskálního federalismu, soustava veřejných rozpočtů ČR: státní rozpočet, veřejné fondy, rozpočty územních samosprávných celků, organizační složky a příspěvkové organizace, nadnárodní veřejné rozpočty (rozpočet EU); vztahy mezi rozpočty. 3. Pravidla hospodaření územních samosprávných celků Rozpočtový proces, role orgánů obcí a krajů při hospodaření územních samosprávných celků, hospodaření s majetkem, struktura rozpočtu, organizační formy zabezpečování veřejných statků obcí a krajů. 4. Příjmy rozpočtů obcí a krajů Struktura rozpočtových příjmů, daňové příjmy (daně a poplatky), nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, dotace z jiných veřejných rozpočtů, podíl jednotlivých příjmů v rozpočtech, možnosti ovlivňování příjmů. 5. Výdaje rozpočtů obcí a krajů Struktura výdajů obcí a krajů, specifika výdajů obcí podle jejich velikosti, běžné a kapitálové výdaje, oblasti financované z rozpočtů obcí a krajů, podíl jednotlivých výdajů v rozpočtech obcí a krajů. 6. Vyrovnanost rozpočtů obcí a krajů Pojetí vyrovnanosti rozpočtu, používání návratných finančních zdrojů, zadluženost, dluhová služba – vliv na hospodaření obcí a krajů. 7. Vybrané otázky hospodaření obcí a krajů Zdaňování činnosti územních samosprávných celků, fondové hospodaření, kontrola hospodaření, používání prostředků strukturálních fondů EU, audit, rating, spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Povinná literatura:

MARKOVÁ, H. Finance obcí, měst a krajů. Praha: Orac, 2000. ISBN 80- 86199-23-1. PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-086-4. PEKOVÁ, J. Veřejné finance: úvod do problematiky. 3. vyd. Praha: ASPI, 2005. 528 s. ISBN 80-7357-049-1. PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI 2005. ISBN 80-7357-052-1. SCHNEIDEROVÁ, I. Rozpočtová skladba v roce 2006 a rozpočtový proces. 1. vyd. Rožďalovice: REVOS-L, 2006. 167 s. ISBN 80-903160-3-4. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích . Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon č. 243 /2000 Sb., o rozpočtovém určení daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 421/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Doporučená literatura:

MUSGRAVE, R.A., MUSGRAVEOVÁ, P.B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-76-4. BUCHANAN, J.M. Veřejné finance v demokratickém systému. Brno: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-116-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Veřejné statky a veřejná ekonomika 2. Role a postavení krajů a obcí (měst) v systému veřejné správy 3. Soustava veřejných rozpočtů v ČR 4. Pravidla hospodaření územních samosprávných celků 5. Příjmy rozpočtů obcí a krajů 6. Výdaje rozpočtů obcí a krajů 7. Vyrovnanost rozpočtů obcí a krajů a zadluženost 8. Organizační formy zajišťování veřejných služeb v obcích a krajích 9. Financování stavebního rozvoje města

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.