153-0943/01 – Ekonomika veřejného sektoru (EVS)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat veřejný sektor. Klasifikovat nástroje řízení ve veřejném sektoru. Analyzovat problematiku veřejného sektoru. Aplikovat poznatky na problematiku rozvoje měst. Navrhovat řešení otázek veřejného sektoru při rozvoji měst.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

1.Teoretická východiska veřejného sektoru -Vymezení pojmů a vzájemné souvislosti (veřejné statky, externality, veřejné služby). -Veřejná volba, nástroje veřejné volby a efektivnost rozhodování. -Veřejný sektor, příčiny jeho existence, služby v obecném (ekonomickém) zájmu. -Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). 2.Role státu v ekonomice a rozsah státních intervencí -Postavení státu, funkce státu v tržní ekonomice. -Tržní selhání jako hlavní příčina státních zásahů. -Veřejný zájem, kooperace a nekooperace v ekonomice. -Příčiny selhání státních intervencí. 3.Teoretické problémy harmonizace veřejného a soukromého sektoru ve vybraných odvětvích národního hospodářství -Obrana, bezpečnost (veřejný pořádek, soudnictví), veřejná správa. -Kultivace lidského potenciálu (vzdělání, zdraví, kultura, sport, volný čas). -Sociální zabezpečení (státní sociální podpora, sociální pojištění). -Infrastruktura (zásobování vodou, energiemi, doprava a spoje). 4.Rozhodování ve veřejném sektoru -Veřejná politika a teorie rozhodování. -Charakteristika byrokracie a způsoby jednání s politickou mocí. -Problematika efektivní alokace. -Faktory efektivnost veřejného sektoru. -Teorie potřeb a veřejný sektor. 5.Nástroje řízení ve veřejném sektoru -Veřejné finance. -Veřejná informatika. -Veřejné investice. -Veřejná podpora. -Veřejné zakázky. 6.Podniky a organizace ve veřejném sektoru -Typologie „vládních“ neziskových organizací v ČR. 7.Veřejná kontrola a kontrolní systémy -Ve veřejném sektoru ČR. -Mezinárodní organizace.

Povinná literatura:

DUBEN, R. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0049-3. HALÁSEK, D. Standardizace veřejných služeb. Ostrava: VŠB-TU, 2004. ISBN 80-248- 0685-1. HALÁSEK, D. Rozhodování ve veřejném sektoru. Ostrava: VŠB-TU, 2004. ISBN 80- 248-0570-7. HAMERNÍKOVÁ, B. Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. ISBN 80-902752-3-0. OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-018-X. REKTOŘÍK, J., Šelešovský, J. a kol. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-72-6. REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-60-2. REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-41-6.

Doporučená literatura:

STIGLITZ, J.E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada Publishing, 1997. STRECKOVÁ, Y. Teorie veřejného sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1508-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Teoretická východiska veřejného sektoru -Vymezení pojmů a vzájemné souvislosti (veřejné statky, externality, veřejné služby). -Veřejná volba, nástroje veřejné volby a efektivnost rozhodování. -Veřejný sektor, příčiny jeho existence, služby v obecném (ekonomickém) zájmu. -Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). 2.Role státu v ekonomice a rozsah státních intervencí -Postavení státu, funkce státu v tržní ekonomice. -Tržní selhání jako hlavní příčina státních zásahů. -Veřejný zájem, kooperace a nekooperace v ekonomice. -Příčiny selhání státních intervencí. 3.Teoretické problémy harmonizace veřejného a soukromého sektoru ve vybraných odvětvích národního hospodářství -Obrana, bezpečnost (veřejný pořádek, soudnictví), veřejná správa. -Kultivace lidského potenciálu (vzdělání, zdraví, kultura, sport, volný čas). -Sociální zabezpečení (státní sociální podpora, sociální pojištění). -Infrastruktura (zásobování vodou, energiemi, doprava a spoje). 4.Rozhodování ve veřejném sektoru -Veřejná politika a teorie rozhodování. -Charakteristika byrokracie a způsoby jednání s politickou mocí. -Problematika efektivní alokace. -Faktory efektivnost veřejného sektoru. -Teorie potřeb a veřejný sektor. 5.Nástroje řízení ve veřejném sektoru -Veřejné finance. -Veřejná informatika. -Veřejné investice. -Veřejná podpora. -Veřejné zakázky. 6.Podniky a organizace ve veřejném sektoru -Typologie „vládních“ neziskových organizací v ČR. 7.Veřejná kontrola a kontrolní systémy -Ve veřejném sektoru ČR. -Mezinárodní organizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.