153-0943/01 – Economics of Public Sector (EVS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To characterize the public sector. To classify the management tools in public sector. To analyze the issues of public sector. To apply the obtained knowledge to the issue of town development. To suggest the solution of public sector issues in town development.

Teaching methods

Lectures

Summary

1.Teoretická východiska veřejného sektoru -Vymezení pojmů a vzájemné souvislosti (veřejné statky, externality, veřejné služby). -Veřejná volba, nástroje veřejné volby a efektivnost rozhodování. -Veřejný sektor, příčiny jeho existence, služby v obecném (ekonomickém) zájmu. -Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). 2.Role státu v ekonomice a rozsah státních intervencí -Postavení státu, funkce státu v tržní ekonomice. -Tržní selhání jako hlavní příčina státních zásahů. -Veřejný zájem, kooperace a nekooperace v ekonomice. -Příčiny selhání státních intervencí. 3.Teoretické problémy harmonizace veřejného a soukromého sektoru ve vybraných odvětvích národního hospodářství -Obrana, bezpečnost (veřejný pořádek, soudnictví), veřejná správa. -Kultivace lidského potenciálu (vzdělání, zdraví, kultura, sport, volný čas). -Sociální zabezpečení (státní sociální podpora, sociální pojištění). -Infrastruktura (zásobování vodou, energiemi, doprava a spoje). 4.Rozhodování ve veřejném sektoru -Veřejná politika a teorie rozhodování. -Charakteristika byrokracie a způsoby jednání s politickou mocí. -Problematika efektivní alokace. -Faktory efektivnost veřejného sektoru. -Teorie potřeb a veřejný sektor. 5.Nástroje řízení ve veřejném sektoru -Veřejné finance. -Veřejná informatika. -Veřejné investice. -Veřejná podpora. -Veřejné zakázky. 6.Podniky a organizace ve veřejném sektoru -Typologie „vládních“ neziskových organizací v ČR. 7.Veřejná kontrola a kontrolní systémy -Ve veřejném sektoru ČR. -Mezinárodní organizace.

Compulsory literature:

Forte, F. , Mudambi, R., Navarra, P. A Handbook Of Alternative Theories Of Public Economics Edward Elgar Publishing Ltd. is registered in the UK at: The Lypiatts, 15 Lansdown Road, Cheltenham, Glos GL50 2JA. Registered number: 2041703

Recommended literature:

Forte, F. , Mudambi, R., Navarra, P. A Handbook Of Alternative Theories Of Public Economics Edward Elgar Publishing Ltd. is registered in the UK at: The Lypiatts, 15 Lansdown Road, Cheltenham, Glos GL50 2JA. Registered number: 2041703

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Teoretická východiska veřejného sektoru -Vymezení pojmů a vzájemné souvislosti (veřejné statky, externality, veřejné služby). -Veřejná volba, nástroje veřejné volby a efektivnost rozhodování. -Veřejný sektor, příčiny jeho existence, služby v obecném (ekonomickém) zájmu. -Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). 2.Role státu v ekonomice a rozsah státních intervencí -Postavení státu, funkce státu v tržní ekonomice. -Tržní selhání jako hlavní příčina státních zásahů. -Veřejný zájem, kooperace a nekooperace v ekonomice. -Příčiny selhání státních intervencí. 3.Teoretické problémy harmonizace veřejného a soukromého sektoru ve vybraných odvětvích národního hospodářství -Obrana, bezpečnost (veřejný pořádek, soudnictví), veřejná správa. -Kultivace lidského potenciálu (vzdělání, zdraví, kultura, sport, volný čas). -Sociální zabezpečení (státní sociální podpora, sociální pojištění). -Infrastruktura (zásobování vodou, energiemi, doprava a spoje). 4.Rozhodování ve veřejném sektoru -Veřejná politika a teorie rozhodování. -Charakteristika byrokracie a způsoby jednání s politickou mocí. -Problematika efektivní alokace. -Faktory efektivnost veřejného sektoru. -Teorie potřeb a veřejný sektor. 5.Nástroje řízení ve veřejném sektoru -Veřejné finance. -Veřejná informatika. -Veřejné investice. -Veřejná podpora. -Veřejné zakázky. 6.Podniky a organizace ve veřejném sektoru -Typologie „vládních“ neziskových organizací v ČR. 7.Veřejná kontrola a kontrolní systémy -Ve veřejném sektoru ČR. -Mezinárodní organizace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.