153-0943/02 – Economics of Public Sector (EVS)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To characterize the public sector. To classify the management tools in public sector. To analyze the issues of public sector. To apply the obtained knowledge to the issue of town development. To suggest the solution of public sector issues in town development.

Teaching methods

Lectures

Summary

1.Teoretická východiska veřejného sektoru -Vymezení pojmů a vzájemné souvislosti (veřejné statky, externality, veřejné služby). -Veřejná volba, nástroje veřejné volby a efektivnost rozhodování. -Veřejný sektor, příčiny jeho existence, služby v obecném (ekonomickém) zájmu. -Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). 2.Role státu v ekonomice a rozsah státních intervencí -Postavení státu, funkce státu v tržní ekonomice. -Tržní selhání jako hlavní příčina státních zásahů. -Veřejný zájem, kooperace a nekooperace v ekonomice. -Příčiny selhání státních intervencí. 3.Teoretické problémy harmonizace veřejného a soukromého sektoru ve vybraných odvětvích národního hospodářství -Obrana, bezpečnost (veřejný pořádek, soudnictví), veřejná správa. -Kultivace lidského potenciálu (vzdělání, zdraví, kultura, sport, volný čas). -Sociální zabezpečení (státní sociální podpora, sociální pojištění). -Infrastruktura (zásobování vodou, energiemi, doprava a spoje). 4.Rozhodování ve veřejném sektoru -Veřejná politika a teorie rozhodování. -Charakteristika byrokracie a způsoby jednání s politickou mocí. -Problematika efektivní alokace. -Faktory efektivnost veřejného sektoru. -Teorie potřeb a veřejný sektor. 5.Nástroje řízení ve veřejném sektoru -Veřejné finance. -Veřejná informatika. -Veřejné investice. -Veřejná podpora. -Veřejné zakázky. 6.Podniky a organizace ve veřejném sektoru -Typologie „vládních“ neziskových organizací v ČR. 7.Veřejná kontrola a kontrolní systémy -Ve veřejném sektoru ČR. -Mezinárodní organizace.

Compulsory literature:

Forte, F. , Mudambi, R., Navarra, P. A Handbook Of Alternative Theories Of Public Economics Edward Elgar Publishing Ltd. is registered in the UK at: The Lypiatts, 15 Lansdown Road, Cheltenham, Glos GL50 2JA. Registered number: 2041703

Recommended literature:

Forte, F. , Mudambi, R., Navarra, P. A Handbook Of Alternative Theories Of Public Economics Edward Elgar Publishing Ltd. is registered in the UK at: The Lypiatts, 15 Lansdown Road, Cheltenham, Glos GL50 2JA. Registered number: 2041703

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The Seminar Work: Public Goods and Public Economy.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Public Goods and Public Economy 2. The role of and the position of regions and municipality (towns) in the Public Administration systém 3. The System of Public Budgets in the Czech Republic 4. The Rules of Economy the of Territorial Self -Governing Units 5. Organizational forms of provision of Public Services in the Municipalities and Regions 6. The Financing the Construction development of Town

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2015/2016 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2015/2016 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V012) Municipal Engineering and Construction K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner