153-0944/01 – Ekonomika provozu města, kraje a veřejného sektoru (EPMKV)

Garantující katedraKatedra veřejné ekonomikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM54 doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat rozpočty obcí a krajů. Charakterizovat příjmy a výdaje rozpočtů obcí a krajů. Charakterizovat veřejný sektor. Vysvětlit hlavní kroky rozpočtového procesu. Popsat vybrané dílčí aspekty hospodaření obcí a krajů. Aplikovat získané poznatky při stavebním rozvoji města.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku hospodaření měst (obcí) a krajů a fungování veřejného sektoru. Postihuje základní pravidla hospodaření ve veřejných rozpočtech, jejich zdroje a výdaje. Blíže je pak zaměřen na problematiku hospodaření samosprávných krajů a obcí. Seznamuje s rozpočtovým procesem, rozpočtovými pravidly, specifikuje zdroje těchto rozpočtů a možnosti jejich ovlivňování. V oblasti výdajů je předmět zaměřen na způsoby financování běžných i kapitálových výdajů a organizační formy zajišťování veřejných služeb.

Povinná literatura:

PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance - teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2012. 698 s. ISBN 978-80-7357-698-1. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. PEKOVÁ J., J. PILNÝ a M. JETMAR. Veřejný sektor - řízení a financování. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2012. 488 s. ISBN 978-80-7357-936-4. PEKOVÁ, Jitka. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 587 s. ISBN 978-80-7357-614-1.

Doporučená literatura:

Musgrave R. A. a P. B. Musgrave. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994. BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. Brno: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-116-9. Forte, F. , Mudambi, R., Navarra, P. A. Handbook Of Alternative Theories Of Public Economics Edward Elgar Publishing Ltd. is registered in the UK at: The Lypiatts, 15 Lansdown Road, Cheltenham, Glos GL50 2JA. Registered number: 2041703.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Veřejný sektor a role a postavení krajů a obcí (měst) v systému veřejné správy 2. Principy fiskálního federalismu, soustava veřejných rozpočtů ČR: státní rozpočet, veřejné fondy, rozpočty územních samosprávných celků, organizační složky a příspěvkové organizace, nadnárodní veřejné rozpočty (rozpočet EU), vztahy mezi rozpočty. 3. Pravidla hospodaření územních samosprávných celků, rozpočtový proces, role orgánů obcí a krajů při hospodaření územních samosprávných celků, hospodaření s majetkem, struktura rozpočtu, organizační formy zabezpečování veřejných statků obcí a krajů. 4. Příjmy rozpočtů obcí a krajů - Struktura rozpočtových příjmů, daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, dotace z jiných veřejných rozpočtů. 5. Struktura výdajů obcí a krajů, specifika výdajů obcí podle jejich velikosti, běžné a kapitálové výdaje, oblasti financované z rozpočtů obcí a krajů. 6. Vyrovnanost rozpočtů obcí a krajů, používání návratných finančních zdrojů, zadluženost, dluhová služba. 7. Vybrané otázky hospodaření obcí a krajů, spolupráce veřejného a soukromého sektoru alokace poznatků při stavebním rozvoji města.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (P3655) Stavební inženýrství (3607V012) Městské inženýrství a stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.