153-0968/01 – Social Economic Analysis (SHA)

Gurantor departmentDepartment of Public EconomicsCredits10
Subject guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAH60 PhDr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 25+20
Part-time Credit and Examination 25+20

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- propojit osvojené teoretické znalosti o sociálně ekonomické realitě s formami a nástroji jejího praktického poznávání - vysvětlit metody regionálních komparací - zhodnotit metodické postupy z hlediska vypovídací schopnosti při interpretaci dat o vybraných oblastech sociálně ekonomické reality v ČR (v mezinárodním kontextu) a vhodně je aplikovat

Teaching methods

Summary

Metodologický a terapeutický rámec analýz sociálně ekonomické reality. Ekonomické souvislosti sociální politiky na úrovni státu a regionů. Sociální disparity a přístupy k jejich identifikaci. Metody regionálních komparací. Fiskální aspekty sociální politiky. Demografický faktor sociální a ekonomické situace. Indikátory trhu práce a analýzy zaměstnanosti. Analýzy životní úrovně obyvatelstva. Příjmová úroveň domácností. Spotřeba a životní náklady domácností. Metodické problémy prostorových komparací životní úrovně. Sociální a ekonomické aspekty konstrukce programů sociální ochrany.

Compulsory literature:

BARR, N.A. The economics of the welfare state. Oxford: Oxford University Press, 2004. FISHER, J. ZELENÝ, M.Příklady ze sociálněhospodářské statistiky. 2.přeprac.vyd. Praha: Oeconomica, 2007. JÍLEK, J. MORAVOVÁ, J. Ekonomické a sociální indikátory. Praha: FUTURA, 2007. HINDLS, R. HRONOVÁ, S. SEGER, J. FISCHER, J. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. MOLLE, W. European Cohesion Policy. Regions and Cities. Routletge, London, 2007.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

zkouška

E-learning

Other requirements

dílčí práce dle pokynů garanta předmětu

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Metodologický a terapeutický rámec analýz sociálně ekonomické reality. Ekonomické souvislosti sociální politiky na úrovni státu a regionů. Sociální disparity a přístupy k jejich identifikaci. Metody regionálních komparací. Fiskální aspekty sociální politiky. Demografický faktor sociální a ekonomické situace. Indikátory trhu práce a analýzy zaměstnanosti. Analýzy životní úrovně obyvatelstva. Příjmová úroveň domácností. Spotřeba a životní náklady domácností. Metodické problémy prostorových komparací životní úrovně. Sociální a ekonomické aspekty konstrukce programů sociální ochrany.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P6202) Economic Policy and Administration (6202V055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.