154-0002/02 – Kapitálové trhy ()

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Polách, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR21 Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
POL20 prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Dvousemestrální kurz obsahuje v prvé části podrobné rozčlenění finančního trhu , a to na všechny subjekty, které ho spoluvytvářejí.Následuje výčet cenných papírů dle zákona v ČR spolu s uvedením matematického aparátu pro výpočty výnosů a způsobu jejich použití.Principy investování obsahují rovněž vztah výnos-riziko-likvidita .První část kurzu končí výkladem o primárním a sekundárním trhu spolu s právní základnou vztahující se ke KT a dále principy a subjekty kolektivního investování. Dvousemestrální kurz obsahuje ve své druhé části podrobný výklad analýz c.p., a to různými metodami společně s vyhodnocením jejich vypovídací schopnosti.Výklad derivátů c.p. jakožto nejefektivnějších ale také nejrizikovějších dokumentů je zakončen výčtem spekulačních technik .Výklad pokračuje aplikací KT při financování podniků a to z různých hledisek (daňová,cenová ââ‚?¦ââ‚?¦).Závěr kurzu obsahuje dividendovou politiku ,popis legislativy a indikátorů KT.

Povinná literatura:

1.Brealey R.A.,Myers S.C.:Teorie a praxe firemních financí,Victoria Publishing,Praha 1992,ISBN 80-85605-24-4 2.Cipra, T. Finanční matematika v praxi, Edice HZ, 1993 3.Cottle, S. - Murray, R.F. - Black, F.E.: Analýza cenných papírů, victoria Publishing, Praha,ISBN 80-85605-74-04. 4.Jílek, J. : Termínové a opční obchody, Grada Publishing, Praha 1997 5.Kopáč,L.:Směnky a směnečné právo,Prospektrum Praha 1992,ISBN 80-85431-43-2 6.Kudzbel, M.: Bankovníctvo, Marada, Bratislava 2000,ISBN 80-967296-7-8 7.Kudzbel, M.: Cenné papiere a finančný trh. Mika Conzult, Bratislava 1999,ISBN 80-967295-7-8 8. Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, Praha 1999, ISBN 80-86006-78-6 9. Musílek, P.: Trhy cenných papírů, Ekopress, Praha 2002, ISBN 80-86119-556- 10. Polách, J.: Využití kapitálových trhů k financování společností, VŠB Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-757-017 11.Polách , J.: Kapitálové trhy, VŠB Ostrava, 2002,ISBN 80-278-0134-5. 12.Říha,J.: Technická analýza cenných papírů, ComeniaNova 13.Sharpe,W.F., Alexander, G.J. : Investice. Victoria Publishing, Praha 1994,ISBN 80-85605-47-3 14. Shoesmith, Z. - Henigan, M.: The Treasurer's Handbook 2003. ACT London 2003. ISBN 1-869819-04-7. 15.Smolík, D. - Polách, J. - Vejr, L.: Využití dluhopisů k financování ekologických projektů, VŠB-TUO, ČS, Ostrava, 1995

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek první části: 1.Charakteristika finančních trhů, finanční systém, očekávané trendy vývoje finančního systému. Finanční, peněžní a kapitálové trhy. Primární a sekundární kapitálový trh. 2.Subjekty finančního trhu, investoři, zprostředkovatelé, subjekty kolektivního investování, organizátoři trhu 3.Finanční investování- základní skupiny investi, jednotlivé fáze investičního procesu, základní postu při investování, vztah výnos, riziko, likvidita. 4.Cenné papíry - dluhopisy. Systematizace, forma a podoba c.p. převoditelnost a obchodovatelnost. 5.Cenné papíry - akcie. Akciová společnost a její podstata, rozdělení akcií, forma a podoba, převoditelnost a obchodovatelnost, prospekt emitenta a ostatní emisní podmínky, výpočty výnosů, kursů a ostatní matem. podmínky. Hlavní zásady při investování do akcií. 6.Cenné papíry ostatní - směnky, šeky, podíloivé listy, hypoteční zástavní listy, operace s nimi, využití v praxi. 7.Metody analýz cenných papírů I - analýzy obecně, finanční analýzy, výstupy a jejich využití. 8.Metody analýz cenných papírů II - fundamentální analýza, globální analýza, odvětvová analýza, analýza jednotlivých společností, finanční analýza jeko součást fundam. analýzy, způsoby stanovení vnitřní hodnoty akciePrimární emise - organizace primárních emisí, primární emise dluhopisů a akcií, prospekt emitenta c.p., význam primárních emisí, primární emise v ČR. 9.Primární emise - organizace primárních emisí, primární emise dluhopisů a akcií, prospekt emitenta c.p., význam primárních emisí, primární emise v ČR. 10.Systém sekundárního trhu v ČR (BCPP,RM-S,SCP) 11.Kolektivní investování - investiční společnost, investiční fond, podílový fond, druhy fondů, investiční politika fondů. 12.Právní základna kapitálového trhu, příslušné zákony o cenných papírech, zdaňování CP, právo a kapitálové trhy 13.Vybrané ekonomické problémy emitentů - účtování fin. investic, způsoby zdaňování výnosů, význam dividend - politika dividend, stanovení únosného dluhu pro firmu, volba alternat. druhů financování, význam fůzí a koncentrace kapitálu. Osnova přenášek druhé části: 1.Metody analýz cenných papírů III. 2.Metody analýz cenných papírů IV. 3.Metody analýz cenných papírů V. 4.Deriváty CP I. 5.Deriváty CP II. 6.Opční strategie 7.Opční burza 8.Využití KT při financování podniků I. 9.Využití KT při financování podniků II. 10.Vybrané ekonomické problémy emitentů II. 11.Indikátory KT 12.Dividendová politika 13.KT v ČR 14.KT v zahraničí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku