154-0008/01 – Mezinárodní finance (MF)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Karel Hlaváček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Karel Hlaváček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interpretovat problematiku mezinárodních financí, její teoretické základy i reálné dění. Rozpoznat dopady měnového rizika v podniku a diskutovat možnosti měření a řízení expozic. Navrhnout možnosti financování prostřednictvím instrumentů, které jsou nabízeny na mezinárodních finančních trzích. Diskutovat výhody a nevýhody různých forem mezinárodních investic. Kriticky hodnotit průběh finančních krizí - jejích příčiny, projevy a následky včetně možností jejích předvídání.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti získané v základních kurzech ekonomie a financí o poznatky v oblasti finančních vztahů, které probíhají mezi subjekty na mezinárodních trzích. Cílem je rozšířit poznatky studentů tak, aby se dobře orientovali v problematice mezinárodních financí a dokázali používat jednotlivé instrumenty mezinárodních trhů.

Povinná literatura:

Povinná literatura: Frait, J.: Mezinárodní peněžní teorie. Ostrava, VŠB-TU 1996. Frait, J., Polouček, S.: Mezinárodní finance A. Karviná, OPF 1995. Frait, J., Polouček, S.: Mezinárodní finance B. Karviná, OPF 1997. Mandel, M., Durčáková, J.: Mezinárodní finance. Praha, Management Press 2003. Doporučená literatura: Kodera, J.: Devizové obchody. Praha, Bankovní institut 1998. Bank for International Settlemets: Triennial central bank survey of foreign exchange and derivates market acticity 2001, BIS 2002, www.bis.org Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, International Economics: theory and policy. 6th Edition. Addison-Wesley, NY 2002. Levi, M.: International finance. Routledge, 4th edition 2004.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Devizové trhy a jejich mikrostruktura. - funkce a struktura devizového trhu - subjekty působící na devizových trzích - mezibankovní devizový trh - promptní a termínové transakce 2. Forwardy a swapy. - vznik a vývoj termínových operací - forwardové kontrakty - swapové kontrakty - srovnání s ostatními měnovými deriváty (futures, opce) 3. Kursové riziko a kursová expozice. - charakteristika devizové expozice a devizového rizika - transakční expozice - ekonomická expozice - translační expozice 4. Globalizace finančních trhů a mezinárodní bankovnictví. - vývoj a charakteristika finančních trh? - nové formy mezinárodního financování - očekávané trendy vývoje finančního systému 5. Euroměnové trhy a euroúvěry. - vznik euroměnových instrument? - typy euroúvěr? - postup při otvírání euroúvěru - trhy euronotes 6. Euroobligace. - eurobondový trh - formy eurobligací - subjekty na trhu eurobligací 7. Organizace a emise euroobligací - zajištění a průběh emise euroobligací - náklady emise eurobligací - globální obligace 8. Euroakcie. - emise akcií na zahraničních trzích - zahraniční akcie - globální akcie 9. Mezinárodní portfolio investice. - mezinárodní investování a diverzifikace rizika - zahraniční investice a CAPM - volba mezinárodního portfolia 10. Přímé zahraniční investice - mezinárodní kapitálové rozpočetnictví - analýza rizika země - mezinárodní zdanění 11. Makroekonomické modely determinace devizových kursů. - model trhu aktiv - determinace kurzu v dlouhém období - moderní teorie determinace devizového kurzu 12. Prognózování devizových kursů. - fundamentální analýza - tradiční teorie devizového kurzu - technická analýza - vztah mezi fundamentální a technickou analýzou 13. Finanční krize a jejich prognózování. - typy a charakteristika finančních krizí - analýza příčin krizí - modely prognózování 14. Analýza běžného účtu platební bilance - struktura platební bilance a její vyrovnávání - udržitelnost deficitu běžného účtu - intertemporální přístup k běžnému účtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.