154-0010/02 – Náklady, kalkulace a ceny ()

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
MRU40 Ing. Jarmila Mruzková
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii nákladů a její využití v ekonomickém řízení s důrazem na problematiku krátkodobých rozhodovacích technik založených na využití účetních informací, problematiku alokace nákladů, metod tvorby a možností využití kalkulací nákladů výkonů, rozpočtování nákladů a výnosů jako základu aplikace controllingu v oblasti zisku. Předmět je dále zaměřen na problematiku stanovení ceny a jednotlivých metod tvorby ceny při respektování platné legislativní úpravy cenové oblasti.

Povinná literatura:

1. Dluhošová, D.- Mruzková, J.- Ratmanová, I.: Teorie nákladů a kalkulace. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1997. 2. Dluhošová, D.- Mruzková, J.- Pěnčík, P.- Ratmanová, I.: Náklady a kalkulace - sbírka úloh k základnímu kurzu NKC. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1998. 3. Král, B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví. Prospektrum, Praha 1997. 4. Král, B.: Manažerské účetnictví. Praha, Management Press, 2002. 5. Janout, J.:Náklady a hospodárnost podniku, SNTL, Praha 1989. 6. Hradecký, M. - Král,B.: Řízení režijních nákladů. Prospektrum, Praha 1995. 7. Macík, K.: Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu. Montanex, Ostrava 1999. 8. Macík, K.: Jak kalkulovat podnikové náklady. Montanex, Ostrava 1994. 9. Vysušil, J.: Optimální cena - odraz správné kalkulace. Profess, Praha 1994. 10. Kasan, J. - Fibírová, J.: Ceny a cenová politika, Aleko, Praha 1992. 11. Lukoszová, X.: Cenová politika firmy, VŠB - TU Ostrava, Edice Wim 98. 12. Odborné časopisy - Účetnictví, Cenové zpravodajství. 13. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vývoj, pojetí a procesní pojem nákladů, vztah nákladů a výdajů, pojmy výnosy a příjmy, princip hospodárnosti a efektivnosti (účinnosti), účetní a ekonomické pojetí nákladů. Výkony, klasifikace výrob a výkonů pro potřeby úloh ekonomického řízení. 2.Struktura a klasifikace nákladů, druhové, účelové, kalkulační členění nákladů a význam jejich využití při kontrole a řízení nákladů. Ekonomická struktura podniku. Klasifikace středisek pro potřeby evidence nákladů. 3.Členění nákladů dle rozhodovacích procesů a jejich využití v manažerském účetnictví. 4.Členění nákladů dle vztahu ke změně objemu výkonů, využité a nevyužité fixní náklady, relativní úspora fixních nákladů, koeficient reakce (flexibility) nákladů, nákladová remanence. 5.Rozdílové a přírůstkové náklady. Členění výnosů. 6.Metody odhadu fixních a variabilních nákladů. Lineární nákladová funkce a její využitrí v ekonomickém řízení. 7.Krátkodobé rozhodovací techniky založené na účetních informacích - teorie bodu zvratu v homogenní a heterogenní výrobě, metoda Direct Costing. 8.Úloha a využití kalkulací v podmínkách tržní ekonomiky. Základní pojmy používané v teorii kalkulací. Kalkulační systém v systému ekonomického řízení podniku, vazba kalkulací na ostatní informační systémy. 9.Forma a struktura kalkulací, kalkulační vzorec s ohledem na účel využití kalkulací, obecný kalkulační vzorec, povinnost sestavování kalkulací. 10.Druhy kalkulací - klasifikace a charakteristika druhů kalkulací z hlediska jejich funkce v ekonomickém řízení. 11.Kalkulační techniky - dělením, dělením s poměrovými čísly, přirážková kalkulace. Metody kalkulace - kalkulace dle dílčích aktivit, zakázková kalkulace. Kalkulace sdružených výkonů. Kalkulace ve stupňové výrobě. 12.Funkce cen. Teoretické aspekty cenové tvorby, legislativní úprava cen v podmínkách české ekonomiky. 13.Metody tvorby cen orientované na náklady a jejich využití - vztah nákladových a cenových kalkulací, parametrické způsoby tvorby cen, stavebnicový způsob a jiné. 14.Tržně orientované metody tvorby cen.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku