154-0011/01 – Bankovnictví ()

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Roman Zedníček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
ZED30 Ing. Roman Zedníček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět detailně seznamuje studenty se specifickou problematikou finančních systémů, resp. bank a bankovních systémů. Předmět se dále zabývá postavením, funkcemi a cíli centrální banky, systémy regulace a dohledu bank a dále také analýzou trendů současného vývoje světových bankovních trhů.

Povinná literatura:

1. Dvo?ák, P.: Bankovnictví. Skripta VŠE, Praha 1997 2. Lér, L.: Regulace ?innosti bank. Bankovní institut, Praha 1997 3. Marvanová, M., Houda, M. a kol.: Platební styk. ECON 1995 4. Mervart, J. ?eské banky v kontextu sv?tového vývoje, Lidové noviny, Praha 1998 5. Mishikin, F.S.: Ekonomie pen?z, bankovnictví a finan?ních trh?. Ekonomia, Praha 1991 6. Polidar, V.: Management bank a bankovních obchod?. Ekopress, Praha 1999 7. Polou?ek, S. ?eské bankovnictví ne p?elomu tisíciletí, Ethics Ostrava 1999 8. Price Waterhouse: Úvod do ?ízení úv?rového rizika. Management Press 1994 9. Price Waterhouse: Základy bankovnictví. Management Press 1996 10. Price Waterhouse: Zásady ?ízení úv?r?. Management Press 1999 11. Revenda, Z., Mandel, M. a kol.: Pen?žní ekonomie a bankovnictví. Management Press, Praha 1996 12. Revenda, Z.: Bankovní regulace a dohled. Skripta VŠE, Praha 1995 13. Revenda, Z.: Centrální bankovnictví. Management Press, Praha 1999 14. Rose, P.: Commercial Bank Management. Second Edition. Irwing, Boston 1993 15. Rose, P. S.: Pen?žní a kapitálové trhy. Victoria Publishing 1994 16. Sekerka, B. Banky a bankovní produkty. Profess Consulting, Praha 1997 17. Sinkey, J.F.: Commercial Bank financial Management. MacMillan, New York 1992 18. Zákon ?. 21/1992 Sb. o bankách (246/92, 292/93, 156/94, 83/95, 61/96, 306/97, 16/98, 127/98, 165/98 Sb.) 19. Zákon ?. 6/1993 Sb. o ?eské národní bance

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Banky a bankovní systémy - finan?ní zprost?edkování, - transformace pen?z, - transak?ní náklady, - bankovní systémy 2. Obchodní bankovnictví - legislativa, - emise bezhot. pen?z, - bilance OB, - podrozvahové položky, - kapitál OB 3. Centrální bankovnictví - Defini?ní znaky CB, - zásady ?innosti CB, - hlavní funkce CB, - cíle CB 4. Bankovní regulace a dohled - regulace a dohled bank a monetární politika, - kritéria autorizace a regula?ní povinnosti 5. Charakteristika a systematizace bankovních produkt? (obchod?) - podstata a vlastnosti bankovních produkt?, - systematizace, - ceny, - zajišt?ní, - alternativní formy 6. Depozitní bankovní produkty - podstata pasivních bankovních obchod?, - charakteristika, - úro?ení, - pojišt?ní deposit 7. Bankovní investi?ní obchody - emisní obchody, - obchody s cennými papíry, - depotní obchody, - asset management, - mergers and acquisition 8. Bankovní úv?rové produkty - struktura a ?len?ní úv?rových produkt?, - úro?ení a splácení úv?r?, - typy úv?r? 9. Zajišt?ní úv?r? - druhy zajišt?ní, - ru?ení, - bankovní záruka, - depotní sm?nka, - cese pohledávky 10. Alternativní bankovní formy financování - faktoring, - forfaiting, - leasing, - projektové financování, - rizikový kapitál 11. Organizace a nástroje platebního styku - struktura PS, - clearing, - nostro a loro ú?ty, - bankovní transakce, - dokumentární instrumenty 12. Základy bankovního managementu - charakteristika a p?í?iny úv?rového rizika, - ?ízení úv?r. portfolia, - úrokové a kursové riziko 13. Principy ?ízení aktiv a pasiv - durace, - GAP analýza, - likviditní riziko, - kapitálové riziko 14. Faktory a trendy sou?asného vývoje sv?tových bankovních trh? - globalizace, - sekuritizace, - desintermediace, - institucionalizace, - restrukturalizace, - konsolidace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku