154-0017/04 – Pojišťovnictví (.)

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
HLA104 Ing. Petr Hladný, Ph.D.
POL02 Ing. Petr Polák, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět představuje širší základ studia v oblasti pojišťovnictví. Je koncipován jako soubor nejpodstatnějších informací z oblasti pojistitelnosti existujících rizik, ekonomiky a řízení pojišťoven, regulace pojišťoven, transferu rizik v pojišťovnictví a z oblasti pojistného trhu.

Povinná literatura:

Ducháčková,E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Ekopress, Praha 2003 Cipra, T.: Pojistná matematika, Ekopress, Praha 1999. Cipra, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnosti v pojišťovnictví. Ekopress, Praha 2002. Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví, Grada, Praha, 2004. Čejková, V. Pojistný trh. Grada, 2002. Aktuální platná legislativa

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do pojišťovnictví. Historie a dějiny pojišťovnictví - základní etapy vývoje pojišťovnictví v celosvětovém měřítku, vznik pojištění na našem území, vzájemnostní charakter pojištění, liberální přístup v pojištění, pojištění s uplatněním státních zásahů, nástroje regulace. 2. Zákon o pojišťovnictví - vznik a založení pojišťovny (zajišťovny), základní kapitál, rezervní fondy, pojistný matematik, státní dozor, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví. 3. Riziko, analýza rizika, pojištění rizik, pojistná strategie firmy - klasifikace rizika, hodnocení rizika, morální riziko, risk management, pojistitelnost rizik, kriteria pojistitelnosti rizik, pojistný vztah. 4. Pojistný trh jako segment fin. trhu, pojistný trh v České republice a Evropě - finanční trh, pojistný trh, segmentace pojistného trhu, faktory ovlivňující pojistný trh. 5. Regulace pojistného trhu, dozor v pojišťovnictví, transformace pojišťovnictví v České republice - státní dozor v pojišťovnictví, cíle a obsah činnosti státního dozoru, proces transformace v pojišťovnictví, specifika transformace v České republice. 6. Zajišťovny, problematika zajištění - zajištění, soupojištění, fakultativní a obligatorní zajištění, fronting, pooly. 7. Věcný a investiční pojistný trh v České republice - finanční toky v pojišťovně, řízení aktiv a pasiv pojišťovny, věcný pojistný trh, investiční pojistný trh. 8. Hospodaření pojišťoven - bilance pojišťovny, technické rezervy, vyrovnávací rezerva, finanční umístění. 9. Pojistná smlouva - návrh pojistné smlouvy, pojistka, druhopis pojistky, všeobecné pojistné podmínky. 10. Klasifikace pojištění, základní typy pojištění - odvětvové členění pojištění, životní pojištění, neživotní pojištění, pojištění osob, majetku, odpovědnosti, pojištění na novou, časovou, modifikovanou, jinou hodnotu, podpojištění. 11. Pojištění majetku, neživotní pojištění - živelní rizika, šomážní rizika, strojní rizika, plodinová rizika, rizika chovu hospodářských zvířat. 12. Životní pojištění, kapitálové pojištění, investiční životní pojištění - podstata a role ŽP v ekonomice, pojištění smrti, pojištění dožití, riziková a rezervotvorná složka pojištění,kolektivní životní pojištění, daňové výhody. 13. Penzijní připojištění se státním příspěvkem - penzijní fond, depozitář fondu, základní typy výplat, penze, odstupné, jednorázové vyrovnání, starobní penze, výsluhová penze, invalidní penze, pozůstalostní penze. 14. Pojištění odpovědnosti - hraniční pojištění, garanční fond, provozovatel vozidla, motorové vozidlo, Kancelář pojistitelů, vznik a zánik pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku