154-0019/01 – Monetární teorie a politika ()

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na klíčové oblasti soudobé monetární ekonomie a monetární politiky. Představuje a srovnává jednotlivé teorie poptávky po penězích a nabídky peněz, včetně jejich implikací pro různé strategie monetární politiky, objasňuje přístupy k problematice vlivu peněz a monetárních procesů na cenovou hladinu, inflaci, produkt a další makroekonomické veličiny, včetně utváření očekávání ekonomických subjektů. Detailně analyzuje proces monetární politiky, cíle, nástroje a transmisní mechanismy monetární politiky centrální banky. Podává rovněž přehled vývoje měnové politiky v ČR a ve světě s důrazem na trendy devadesátých let a nutné perspektivní adaptace.

Povinná literatura:

1. FRAIT, J., ZEDNÍČEK, R. a kol. Makroekonomie. Ostrava, EkF VŠB-TU 1996. 2. KOTLÁN, V. a kol. Monetární politika. Ostrava, EkF VŠB-TU 1999. 3. KULHÁNEK, L. Peněžní teorie a politika. Karviná, OPF SU 2001. 4. MISHKIN, F. S. Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů. In: Finance a úvěr, 1991-1992. (Kap. 6-7, 12-13, 19-20). 5. REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha, Management Press 1999. (Kap. 4- 5, 11-12, 17-19). 6. REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha, Management Press 1997. (Kap. 1-2, 9-16).

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Peníze a úvěr v ekonomice Význam peněz a úvěru v tržní ekonomice Množství peněz v oběhu, měnové agregáty a měnová báze Měnový přehled, bilance centrální banky 2. Teorie poptávky po penězích Keynesova teorie poptávky po penězích Baumolova a Tobinova teorie poptávky po penězích Friedmanova teorie poptávky po penězích Empirické výzkumy poptávky po penězích 3. Nabídka peněz Formy soudobých peněz a subjekty nabídky peněz Multiplikace depozit a peněžní multiplikátor Model nabídky peněz 4. Úrokové sazby Finanční trhy a utváření úrokových sazeb Teorie úrokových sazeb a časová struktura úrokových sazeb Inflace a úrokové sazby 5. Centrální banka Vývoj centrálního bankovnictví Funkce centrální banky, centrální banka a monetární politika Samostatnost centrálních bank 6. Transmise monetárních impulsů Monetární impulsy a monetární veličiny Systematika koncepcí transmise monetárních impulsů Úvěrově teoretický a kapitálově teoretický přístup 7. Strategie monetární politiky Proces měnové politiky, ekonomická teorie a monetární politika Cíle, kritéria a indikátory monetární politiky Nástroje monetární politiky 8. Transmisní mechanismy monetární politiky Systematika transmisních mechanismů monetární politiky Měnový, úvěrový a kursový transmisní mechanismus Modifikace transmisních mechanismů měnové politiky 9. Cílování inflace a cílování peněžní zásoby Cílování zprostředkujícího kritéria a konečného cíle Přímé cílování inflace Kombinace cílování peněžní zásoby a cílování inflace 10. Peníze, cenová hladina a inflace Měření cenové hladiny a inflace Inflace, produkt a zam?stnanost Peníze, inflace a monetární politika v modelu AS-AD 11. Inflační očekávání a účinnost monetární politiky v modelu IS-LM Účinnost monetární a fiskální politiky v modelu IS-LM Úroková elasticita poptávky po penězích a monetární politika Model IS-LM a inflační očekávání 12. Monetární politika v otevřené ekonomice Vnitřní a vnější rovnováha ekonomiky Kursový režim, devizové rezervy a platební bilance Účinnost monetární politiky v modelu IS-LM-BP 13. Monetární politika vybraných centrálních bank ČNB a změny měnové politiky v ČR Eurosystém a měnová politika ECB Soudobá měnová politika v USA a Británii 14. Finanční inovace a monetární politika Monetární politika a zhroucení úvěrů Hlavní projevy finančních inovací Dopady finančních inovací na účinnost monetární politiky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku