154-0021/01 – Daňová soustava ()

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět vychází z charakteristiky současné daňové soustavy ČR a seznamuje s hlavní problematikou správy podnikových daní. Vysvětluje studentům jednotlivé daně dotýkající se podnikatelských subjektů (daně důchodové, majetkové a obratové) a je kladen důraz zejména na definování předmětu daně, základu daně a sazeb daně, povinnosti poplatníků a plátců a způsoby vybírání daně.

Povinná literatura:

Kubátová, K, Daňová teorie a politika. Eurolex Bohemia, Praha, 2000. Vančurová, A., Láchová, L. a Vítková, J.Daňový systém ČR 2004 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX 2004. Daňové zákony: Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších platných právních předpisů vč. vyhlášek a pokynů MF Doporučené nakladatelství: GRADA, Computer Press, edice "ÚZ"; Sagit, Ostrava

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do daňové problematiky - základní daňové pojmy, - postavení daní v ekonomice, - vývoj daní v ČR. 2. Správa daní a poplatků - zásady daňového řízení, - obecná ustanovení správy daní a poplatků, - přípravné a vyměřovací daňové řízení. 3. Správa daní a poplatků - řádné a mimořádné opravné prostředky, - placení daní, - daňové nedoplatky a jejich vymáhání. 4. Teorie daní z důchodů - vymezování osobních příjmů, - časování příjmů, - negativní důchodové daně. 5. Daň z příjmů fyzických osob - poplatníci, předmět, - základ daně, - osvobození od daně, - příjmy ze závislé činnosti. 6. Daň z příjmů fyzických osob - příjmy z podnikání, - příjmy z kapitálového majetku, pronájmu a ostatní, - nezdanitelné části základu daně, - sazba daně. 7. Daň z příjmů právnických osob - poplatníci, předmět daně, - základ daně, - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 8. Teorie spotřebních daní - daň z obratu, - daň z přidané hodnoty, - spotřební daně. 9. Daň z přidané hodnoty - subjekty daně, předmět daně, - místo placení, - vznik daňové povinnosti. 10. Daň z přidané hodnoty - základ daně, - sazby a výpočet daně, - odpočet daně. 11. Daň z přidané hodnoty - uplatňování daně při dovozu, - uplatňování daně při vývozu, - daně ve vybraných činnostech. 12. Spotřební daně - daň z uhlovodíkových paliv, - daň z lihu a lihovin, - daň z piva, z vína, - daň z tabákových výrobků. 13. Daň z nemovitostí - daň ze staveb, - daň z pozemků. 14. Majetkové daně - daň silniční, - daň dědická, - daň darovací, - daň z převodu nemovitostí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku