154-0021/02 – Daňová soustava ()

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.Garant verze předmětuDoc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAS03 Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
RAT30 Ing. Iveta Ratmanová, Ph.D.
SAF027 Ing. Břetislav Šafarčík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět vychází z charakteristiky současné daňové soustavy ČR a seznamuje s hlavní problematikou správy podnikových daní. Vysvětluje studentům jednotlivé daně dotýkající se podnikatelských subjektů (daně důchodové, majetkové a obratové) a je kladen důraz zejména na definování předmětu daně, základu daně a sazeb daně, povinnosti poplatníků a plátců a způsoby vybírání daně.

Povinná literatura:

Kubátová, K, Daňová teorie a politika. Eurolex Bohemia, Praha, 2000. Vančurová, A., Láchová, L. a Vítková, J.Daňový systém ČR 2004 aneb učebnice daňového práva. Praha: VOX 2004. Daňové zákony: Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších platných právních předpisů vč. vyhlášek a pokynů MF Doporučené nakladatelství: GRADA, Computer Press, edice "ÚZ"; Sagit, Ostrava

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Správa daní a poplatků - zásady daňového řízení, - obecná ustanovení správy daní a poplatků. 2. Správa daní a poplatků - přípravné a vyměřovací daňové řízení, - řádné a mimořádné opravné prostředky. 3. Správa daní a poplatků - placení daní, - daňové nedoplatky a jejich vymáhání. 4. Daň z příjmů fyzických osob - poplatníci, - předmět daně, - základ daně, - osvobození od daně, - příjmy ze závislé činnosti. 5. Daň z příjmů fyzických osob - příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, - příjmy z kapitálového majetku, pronájmu a ostatní, - nezdanitelné části základu daně, - sazba daně. 6. Daň z příjmů právnických osob - poplatníci, - předmět daně, - základ daně, - společná ustanovení - výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 7. Daň silniční - předmět daně, negativní vymezení předmětu, osvobození od daně, - poplatník daně, - základ daně, sazby daně, - sleva na dani, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 8. Daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí - předmět daně, negativní vymezení předmětu, osvobození od daně, - poplatník daně, - základ daně, sazby daně, - zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně. 9. Daň z přidané hodnoty - vymezení základních pojmů, - předmět daně, - daňové subjekty. 10.Daň z přidané hodnoty - místo plnění, - uskutečnění zdanitelného plnění, - daňové doklady. 11.Daň z přidané hodnoty - základ daně, - sazby daně, - výpočet daně. 12.Daň z přidané hodnoty - nárok na odpočet daně, - podmínky uplatnění nároku na odpočet daně, - uplatnění odpočtu daně, - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, - plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně. 13.Daň z přidané hodnoty - dodání zboží do jiného členského státu, - pořízení zboží z jiného členského státu, - zasílání zboží, - dovoz a vývoz – podstata zdanění. 14.Spotřební daně - daň z uhlovodíkových paliv, - daň z lihu a lihovin, - daň z piva, z vína, - daň z tabákových výrobků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku