154-0023/01 – Finanční modely ( )

Garantující katedraKatedra financíKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na rozšíření schopností studentů formulovat, řešit a následně interpretovat a zhodnotit praktické problémy z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi MS Excelu.

Vyučovací metody

Anotace

Učení a procvičování studentů ve formulování, řešení a interpretování praktických problémů z oblasti financí a bankovnictví pomocí jednoduchých i složitějších prostředků matematického modelování s podporou softwarového vybavení, zejména na bázi excelu.

Povinná literatura:

1. Zmeškal. Z. a kol: Finanční modely, Ekopress 2004 2. Blake, D.: Analýza finančních trhů, GRADA, Praha 1995 3. Elton, E. J., Gruber - M. J.: Modern Portfolio and Investment Analysis, John Wiley & Sons, New York 1991 4. Hull, J. C.: Options, Futures and other Derivatives. Prentice Hall, 2002

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
154-0040 . Finanční rozhodování za rizika Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Simulační a optimalizační dlouhodobý finanční plán firmy 2. Stochastické optimalizační modely - náhoda v účelové funkci (Value at Risk, střední hodnota funkce užitku, stochastická dominance) - náhoda v koeficientech omezujících podmínek 3. Optimalizace skladby investičních projektů Kvantifikace charakteristik portfolia - střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, kovariance 4. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv - Markowitzův model - Tobinův model 5. Metody a techniky hledání efektivní množiny a optimalizace portfolia finančních aktiv - Blackův model - komplexní model 6. Modely oceňování kapitálových aktiv - model CAPM - jednoduchý indexní model - ekonometrický odhad parametrů modelu včetně testu (t test, F test) - ekonometrická verifikace (heteroskedasticita, autokorelace, multikolinearita) 7. Modely oceňování kapitálových aktiv - Arbitážní modely - faktorová portfolia a jejich využití při imunizaci a hedgingu 8. Metody řízení a optimalizace portfolia obligací - parametry obligací (současná hodnota, výnos do splatnosti, durace, konvexita, disperze) - odhad výnosových křivek - dedikované portfolio 9. Metody řízení a optimalizace portfolia obligací - swapové portfolio - imunizované portfolio 10. Metody řízení a optimalizace portfolia aktiv a pasiv v bankovních institucích 11. Forecasting finančních dat - ARIMA model - ARCH model - GARCH model Metody technické analýzy a jejich aplikace - formace, indikátory, grafy, trendy 12. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (binomický model) - hedgingová strategie - replikační strategie 13. Modely oceňování opcí a jejich aplikace (Black-Scholesův model) - spojité náhodné procesy (náhodná procházka, specifický Wienerův proces, aritmetický a geometrický Braunův pohyb) - předpoklady BS modelu - odvození a formulace v BS modelu - odhad vstupních parametrů 14. Delta hedging pomocí opcí - kategorizace hedgingových strategií - parametry citlivosti opcí (delta, gama, vega, ró, théta) - optimalizace portfolia opcí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku