154-0024/02 – Finanční řízení a rozhodování (.)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět vychází ze znalostí posluchačů na základě absolvování předmětu "Finance" (posluchači distanční formy studia v 1., příp. 2. ročníku a posluchači denní formy bakalářského studia). Seznamuje studenty s teoretickou základnou finančního řízení podniku zaměřenou především na oblast dlouhodobého finančního řízení a rozhodování. Pojednává o vlivu času na finanční rozhodování podniku, podnikatelském riziku hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů,posuzování výhodnosti jednotlivých forem dlouhodobého financování,krátkodobém a dlouhodobém finančním plánování. V rámci cvičení jsou teoretické poznatky demonstrovány na praktických příkladech.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: EKOPRESS, 2005. ISBN 80-86119-58-0 Fotr, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha GRADA Publishing, 1999. Grunwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE, 2001, ISBN 80-7079-587-5 Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha EKOPRESS, s.r.o., 1999. ISBN 80-86119-21-1 Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha EKOPRESS, s.r.o., 2006. ISBN – 80-86929-01-9

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod. Literatura. Podmínky vykonání zápočtu a absolvování zkoušky. Cíle a principy finančního řízení podniku; zopakování základních finančních kategorií. 2.Časová hodnota peněz a její význam ve finančním řízení a rozhodování podniku. Současná hodnota zvláštních peněžních toků. 3.Náklady kapitálu (náklady vlastního a cizího kapitálu, upravené náklady kapitálu). Míra zadluženosti a optimální kapitálová struktura. 4.Dlouhodobé financování podnikových potřeb, cíle dlouhodobého financování. Interní finanční zdroje. 5.Externí zdroje financování dlouhodobých podnikových potřeb (akcie, dluhopisy, střednědobé a dlouhodobé úvěry, projektové financování). 6.Leasingové financování podnikových potřeb (podstata leasingu, druhy finančního leasingu, cena leasingu). Forfaiting – podstata, cena. 7.Investice – podstata. Oblasti investičního rozhodování. Specifika investičního rozhodování. 8.Investiční projekty – kategorizace. Kapitálové plánování (stanovení kapitálových výdajů a příjmů z investice). 9.Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční stability investičních projektů (metody hodnocení: čistá současná hodnota, index ziskovosti vnitřní výnosové procento aj.). 10.Podnikatelské riziko. Druhy podnikatelského rizika, postoje k riziku, ochrana proti rizikům. Požadovaná výnosnost a riziko. Daně a inflace v investičním rozhodování. Řízení rizika investičních projektů. 11.Hodnocení finanční stability podniku. Technická a fundamentální analýza. Metody finanční analýzy. Poměrové ukazatele. Hodnocení finančního rizika. 12.Finanční plánování – charakteristika, cíle finančního plánování. Podnikový plán; přímé a zpětné vazby jednotlivých částí podnikového plánu. 13.Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování – specifika, cíle, struktura.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku