154-0024/02 – Financial Management and Decision- Making (.)

Gurantor departmentDepartment of FinanceCredits5
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Dana DluhošováSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

The course is aimed at extending and further developing of knowledge in the field of financial decision making and running the firm and for selected approaches and conceptions and mainly for the aspects of risks and contingency. Their command should lead to the knowledge of fundamental decision making approaches applied to modern finance.

Compulsory literature:

Copeland, T. E.- Weston, J. F.: Financial Theory and Corporate Finance. Reading, Addision-Wesley 1988. Levy, H.- Sarnat, M.: Capital Investment and Financial Decisions. Prentice Hall 1990. Bernstein L.A.: Financial Statement Analysis. Theory, Application and Interpretation. IRWIN, Inc,. Illionois 1993 Clarke P.: Interpretation of Financial Statements. Open learning. London 1993 Pike, R. a Neale, B. Corporate Finance and Investment. London, Prentice Hall 1993 Ross, A. a Westerfield, W. Corporate Finance. USA, 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod. Literatura. Podmínky vykonání zápočtu a absolvování zkoušky. Cíle a principy finančního řízení podniku; zopakování základních finančních kategorií. 2.Časová hodnota peněz a její význam ve finančním řízení a rozhodování podniku. Současná hodnota zvláštních peněžních toků. 3.Náklady kapitálu (náklady vlastního a cizího kapitálu, upravené náklady kapitálu). Míra zadluženosti a optimální kapitálová struktura. 4.Dlouhodobé financování podnikových potřeb, cíle dlouhodobého financování. Interní finanční zdroje. 5.Externí zdroje financování dlouhodobých podnikových potřeb (akcie, dluhopisy, střednědobé a dlouhodobé úvěry, projektové financování). 6.Leasingové financování podnikových potřeb (podstata leasingu, druhy finančního leasingu, cena leasingu). Forfaiting – podstata, cena. 7.Investice – podstata. Oblasti investičního rozhodování. Specifika investičního rozhodování. 8.Investiční projekty – kategorizace. Kapitálové plánování (stanovení kapitálových výdajů a příjmů z investice). 9.Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční stability investičních projektů (metody hodnocení: čistá současná hodnota, index ziskovosti vnitřní výnosové procento aj.). 10.Podnikatelské riziko. Druhy podnikatelského rizika, postoje k riziku, ochrana proti rizikům. Požadovaná výnosnost a riziko. Daně a inflace v investičním rozhodování. Řízení rizika investičních projektů. 11.Hodnocení finanční stability podniku. Technická a fundamentální analýza. Metody finanční analýzy. Poměrové ukazatele. Hodnocení finančního rizika. 12.Finanční plánování – charakteristika, cíle finančního plánování. Podnikový plán; přímé a zpětné vazby jednotlivých částí podnikového plánu. 13.Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování – specifika, cíle, struktura.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (05) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner