154-0038/01 – Základy financí ()

Garantující katedraKatedra financíKredity6
Garant předmětuIng. Eva Kociánová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Kociánová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC30 Ing. Eva Kociánová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět posluchače seznamuje se základními principy finančního řízení podniku, tj.zohlednění faktoru času a rizika při získávání kapitálu, jeho alokaci, rozdělení zisku. Pojednává o majetkově finanční stabilitě podniku, krátkodobém a dlouhodobém finančním rozhodování, finanční analýze, plánování a kontrole.

Povinná literatura:

1. Brealey, R.A., Myers, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing, Praha, 1992, ISBN 80-85605-24-42. 2. Dluhošová, D, Lichnovská, M., Richtarová, D. Základy podnikových financí - 1.část, EkF VŠB-TU Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-517-93. 3. Grunwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku, VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, 2001, ISBN 80-7079-587-54. 4. Kolektiv katedry financí Sbírka příkladů z financí podniku, EkF VŠB-TU Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-451-25. 5. Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha, EKOPRESS, s.r.o., Praha, 1999 (dotisk 2001), ISBN 80-86119-21-16. 6. Valach, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování - 1.část, VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, 1997 ISBN 80-7079-520-47. 7. Valach, J. a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování - 2.část, VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví, 1997, ISBN 80-7079-067-9. Doporučená literatura v angličtině: 1. Block, S. B. a Hirt, G. A. Foundations of Financial Management, IRWIN, Homewood, Illinois, USA 1989 2. Gittman, J. Basic Managerial Finance. Harper a Row, Publishers, New York, 1989 3. Moyer, R. Ch. a ost. Contemporatry Financial Management. N. Y., WPK 1992 4. Pike, R. a Neale, B. Corporate Finance and Investment. London, Prentice Hall 1993 5. Ross, A. a Westerfield, W. Corporate Finance. USA, 1996 6. Van Horne, C Fundamantals of Financial Management. Prentice Hall, 1986

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Podstata financí. Cíle a principy fin. řízení podniku. Majetková a finanční struktura podniku. 2.Optimalizace finanční struktury. Čistý pracovní kapitál. Právní formy podnikání. Typy a fáze fin. rozhodování podniku. Vliv daní a finančního trhu na podnikové finance. 3.Výkaz zisku a ztráty. Rozdělení hospodářského výsledku v akciové společnosti. Dividendová politika. Rozdělení hospodářského výsledku v ostatních obchodních společnostech. 4.Peněžní toky podniku. Integrace účetních výkazů. 5.Finanční analýza. 6.Řízení oběžného majetku. 7.Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb. 8.Interní zdroje financování - zisk, úloha odpisů. Leasingové financování. 9.Dlouhodobé financování podniku.Externí zdroje financování dlouhodobých podnikových potřeb. 10.Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. Riziko ve finančním rozhodování podniku. 11.Kapitálové plánování a investiční rozhodování podniku. 12.Podstata a význam finančního plánování. Dlouhodobé finanční plánování. 13.Krátkodobé finanční plánování. Finanční kontrola. 14.Význam a metody oceňování podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Písemka Písemka 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.