154-0039/01 – Finanční řízení firmy ()

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
SZW54 Ing. Tadeusz Szweda
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na klíčové oblasti finančního řízení podniku, především na oblast hodnocení finanční situace podniku, na tvorbu finančního plánu podniku, na problematiku dlouhodobého financování firmy z teoretického i praktického pohledu. Detailněji je rozebrána problematika optimalizace kapitálové struktury včetně nákladů kapitálu, strategie růstu firmy, kapitálového rozpočetnictví a investičního rozhodování, dividendové teorie a divedendové politika firmy, základních východisek pro oceňování a metod oceňování firmy.

Povinná literatura:

1. BREALEY,R.A.-MYERS,S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha. Victoria publishing 2000. 2. CLARKE,P.: Interpretation of Financial Statements. Open learning. London 1993. 3. COPELAND-KOLLERT-MURIN: Stanovení hodnoty firem. Praha. Victoria publishing 1993. 4. FOTR,J.: Strategické finanční plánování. Praha. Grada 1999. 5. FOTR,J.:Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha. Grada 1999. 6. GRUNWALD,R.-HOLEČKOVÁ,J.: Finanční analýza a plánování podniku. Praha. VŠE 2000. 7. HIGGINS,R.C.: Analýza pro finanční management. Praha, Grada 1997. 8. KISLINGEROVÁ,E.: Oceňování podniku. Praha. C.H.Beck 2001. 9. KOVANIC,P.-KOVANICOVÁ,D.: Poklady skryté v účetnictví. Praha. Polygon 2001. Díl 2. Finanční analýza účetních výkazů. 10.LEVY-SARNAT: Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha. Grada 1999. 11.MAREK,P.: Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika. Praha. Ekopress 2000. 12.MAŘÍK,M.: Určování hodnoty firem. Praha. Ekopress 1998. 13.MAŘÍK,M.-MAŘÍKOVÁ,P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. Praha. Ekopress 2001. 14.TERMER,T.: Efektivnost finančního leasingu. Praha. Nad Zlato 1995. 15.TERMER,T.: Efektivnost leasingového financování. Praha. Nad Zlato 1992. 16.VALACH,J. a kol.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha. Ekopress 2000. 17.ZALAI,K.: Finančno-ekonomická analýza. Bratislava. EU 2001.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata a metodologie hodnocení finanční výkonnosti firmy - metodologie finanční analýzy, - soustavy poměrových ukazatelů, - Du Pontův systém analýzy. 2. Hodnocení finančního rizika - finanční a operační páka, - zlatá bilanční pravidla, - ukazatel EVA pro hodnocení finanční výkonnosti. 3. Syntetické modely hodnocení finančního zdraví firem - přednosti a nedostatky komplexních charakteristik, - Altmanovo Z skóre, - bonitní a bankrotní modely. 4. Řízení struktury financování podniku - vliv finanční páky na skladbu zdrojů financování, - optimalizace finanční struktury podniku, - náklady kapitálu, - teorie optimalizace kapitálové struktury (MM model). 5. Řízení růstu firmy - předpoklady růstu firmy za daných podmínek, - trvalý růst firmy a jeho předpoklady, - růst firmy s ohledem na měnící se strukturu zdrojů financování. 6. Finanční prognózování - předpoklady a faktory ovlivňující tvorbu finančního plánu firmy, - postup tvorby finančního plánu firmy. 7. Kapitálové rozpočetnictví - fáze kapitálového plánování, - kapitálové výdaje a peněžní příjmy z investice. 8. Investiční rozhodování - vliv času na propočet investičních variant, - metody hodnocení investičních variant v podmínkách určitosti. 9.-10. Financování investic firmy - dluhové financování, - financování z vlastních zdrojů, - leasing, faktoring, forfaiting. 11. Dividendová teorie a politika firmy - druhy dividendové politiky, - charakteristika dividendové politiky v ČR, - způsoby zdanění dividend. 12. Teorie oceňování firmy - teoretické základy oceňování, - charakteristika jednotlivých škol a přístupů. 13. Oceňování podniku na bázi substanční hodnoty - majetkové ocenění. - zjišťování substanční hodnoty, - oceňování jednotlivých položek aktiv a pasiv. 14. Metody oceňování založené na ocenění výnosů - výnosové metody oceňování, - metody tržního srovnání, - oceňování synergií.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku