154-0040/01 – Finanční rozhodování za rizika (.)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou zpracovány základní témata, přístupy a koncepce finančního rozhodování s důrazem na aspekt rizika a podmíněnosti (kontingentnost). Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat a řešit vybrané problémy tak, aby znali a dokázali aplikovat fundamentální rozhodovací přístupy moderních financí za rizika.

Povinná literatura:

1. Brealey, R. A. - Myers, S. C.: Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing, Praha 1993 2. Copeland, T. E. - Weston, J. F.: Financial Theory and Corporate Finance. Addison - Wesley, Reading 1998 3. Sharpe, W. F., Alexander, G. J.: Investice. Victoria Publishing, Praha 1994 4. Levy, H. - Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování. Grada Publishing, Praha 1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody tvorby a hodnocení finančních plánů firmy 2. Kritéria finančního rozhodování za rizika - axiomy kritéria střední hodnoty funkce užitku, - kritéria safety first (value at risk, minimalizace střední hodnoty ztráty) - stochastická dominance 3. Makrowitzův model - předpoklady a formulace - přípustná množina, efektivní množina, optimální řešení - typy užitkových funkcí, indiferenční křivky 4. Modely CAPM, APT - předpoklady a formulace - model CML - model SML - separační teorém - vztah CML a SML 5. Charakteristika a základní parametry termínových kontraktů - forward, FRA - futures - swapy 6. Charakteristika a základní parametry opčních kontraktů, hedging - základní parametry (vnitřní hodnota, realizační cena, podkladové aktivy, opční prémie, zisk) - put opce, call opce, americká opce, evropská opce 7. Opční metodologie a její aplikace ve finančním rozhodování firmy 8. Teorie kapitálové struktury firmy a odhad nákladů kapitálu za rizika - předpoklady modelu dle Miller - Modigliani - předpoklady empirického modelu 9. Investiční rozhodování a kritéria hodnocení investičních variant za rizika - metoda jistotních ekvivalentů - metoda upraveného nákladu kapitálu 10. Dividendové teorie a politiky - předpoklady teorií - systémy zdanění dividend 11. Metody oceňování podniku za rizika - komparativní metody - metody diskontovaných peněžních toků - majetkové metody - aplikace opční metodologie při oceňování 1. Akviziční postupy - členění odvětvové a právní - nepřátelské taktiky převzetí 2. Cash management nadnárodní firmy (teorie odhadů kurzů) - partita úrokových sazeb - teorie očekávání - parita kupní síly - Fisherovy efekty 3. Cash management nadnárodní firmy - strategie netting - strategie matching - strategie pooling - strategie pricing - hodnocení investičních projektů)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku