154-0040/02 – Finanční rozhodování za rizika (.)

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIC02 prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.
ZME40 prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou zpracovány základní témata, přístupy a koncepce finančního rozhodování s důrazem na aspekt rizika a podmíněnosti (kontingentnost). Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat a řešit vybrané problémy tak, aby znali a dokázali aplikovat fundamentální rozhodovací přístupy moderních financí za rizika.

Povinná literatura:

1. Brealey, R. A. - Myers, S. C.: Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing, Praha 1993 2. Copeland, T. E. - Weston, J. F.: Financial Theory and Corporate Finance. Addison - Wesley, Reading 1998 3. Sharpe, W. F., Alexander, G. J.: Investice. Victoria Publishing, Praha 1994 4. Levy, H. - Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování. Grada Publishing, Praha 1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody tvorby a hodnocení finančních plánů firmy 2. Kritéria finančního rozhodování za rizika - axiomy kritéria střední hodnoty funkce užitku, - kritéria safety first (value at risk, minimalizace střední hodnoty ztráty) - stochastická dominance 3. Makrowitzův model - předpoklady a formulace - přípustná množina, efektivní množina, optimální řešení - typy užitkových funkcí, indiferenční křivky 4. Modely CAPM, APT - předpoklady a formulace - model CML - model SML - separační teorém - vztah CML a SML 5. Charakteristika a základní parametry termínových kontraktů - forward, FRA - futures - swapy 6. Charakteristika a základní parametry opčních kontraktů, hedging - základní parametry (vnitřní hodnota, realizační cena, podkladové aktivy, opční prémie, zisk) - put opce, call opce, americká opce, evropská opce 7. Opční metodologie a její aplikace ve finančním rozhodování firmy 8. Teorie kapitálové struktury firmy a odhad nákladů kapitálu za rizika - předpoklady modelu dle Miller - Modigliani - předpoklady empirického modelu 9. Investiční rozhodování a kritéria hodnocení investičních variant za rizika - metoda jistotních ekvivalentů - metoda upraveného nákladu kapitálu 10. Dividendové teorie a politiky - předpoklady teorií - systémy zdanění dividend 11. Metody oceňování podniku za rizika - komparativní metody - metody diskontovaných peněžních toků - majetkové metody - aplikace opční metodologie při oceňování 12. Akviziční postupy - členění odvětvové a právní - nepřátelské taktiky převzetí 13. Cash management nadnárodní firmy (teorie odhadů kurzů) - partita úrokových sazeb - teorie očekávání - parita kupní síly - Fisherovy efekty 14. Cash management nadnárodní firmy - strategie netting - strategie matching - strategie pooling - strategie pricing - hodnocení investičních projektů)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku