154-0041/01 – Náklady a kalkulace pro cenovou tvorbu ()

Garantující katedraKatedra financíKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii nákladů a její aplikaci v ekonomickém řízení s dů razem na problematiku krátkodobých rozhodovacích technik založených na využití účetních informací, problematiku alokace nákladů, metod tvorby a možností využití kalkulací nákladů výkonů. Důraz je kladen na problematiku stanovení ceny, na jednotlivé metody tvorby cen orientované na náklady a tržně orientované metody tvorby cen, obecné zásady tvorby regulovaných cen a cenovou strategii firmy při respektování platné legislativní úpravy cenové oblasti v České republice.

Povinná literatura:

1. Dluhošová, D.- Mruzková, J.- Ratmanová, I.: Teorie nákladů a kalkulace. VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1997 2. Dluhošová, D.- Količ, P.- Mruzková, J.: Studijní texty, části: Teorie nákladů, Analýza bodu zvratu, Kalkulace, Rozpočet nákladů a výnosů, Ceny. Elekronické dokumenty,formát *.pdf, přístupné v IIS, VÝUKA / ST.MATERIÁLY / 154041 / Studijní texty. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2006. 3. Dluhošová, D.- Mruzková, J. - Ratmanová, I.: Sbírka příkladů, části: Teorie nákladů, Analýza bodu zvratu, Kalkulace. Elekronické dokumenty, formát *.pdf, přístupné v IIS, VÝUKA / ST. MATERIÁLY / 154 041 / Pomůcky pro cvičení. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2006. 4. Král, B. a kol.: Nákladové a manažerské účetnictví. Prospektrum, Praha 1997 5. Král, B.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2002. 6. Král, B.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2006. 7. Janout, J.:Náklady a hospodárnost podniku, SNTL, Praha 1989 8. Hradecký, M. - Král,B.: Řízení režijních nákladů. Prospektrum, Praha 1995 9. Macík, K.: Kalkulace nákladů - základ podnikového controllingu. Montanex, Ostrava 1999 10.Macík, K.: Jak kalkulovat podnikové náklady. Montanex, Ostrava 1994 11.Vysušil, J.: Optimální cena - odraz správné kalkulace. Profess, Praha 1994 12.Kasan, J. - Fibírová, J.: Ceny a cenová politika, Aleko, Praha 1992 13.Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 14.Lukoszová, X.: Cenová politika firmy, VŠB - TU Ostrava, Edice Wim 98 15.Odborné časopisy - Účetnictví, Cenové zpravodajství

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku