154-0045/01 – Finanční management ()

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na Základy financí ve 2. ročníku studia. Zaměřuje se především na tvorbu strateg. finančního plánování, zdroje financování a fin. plán, řízení ČPK, přípravu a hodnocení investičních podnikových projektů, rozhodování o dlouhodobé kapitálové struktuře a dividendové politice podniku, oceňování podniku.

Povinná literatura:

BREALEY,R.A.- MYERS,S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria publishing 2000. Copeland - Kollert - Murin: Stanovení hodnoty firem. Praha. Victoria publishing 1993 Fotr J.: Strategické finanční plánování. Praha. Grada 1999 Fotr J.:Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha. Grada 1999 Grunwald R. - Holečková J.: Finanční analýza a plánování podniku. Praha. VŠE 1998 (skripta) Higgins, R.C.: Analýza pro finanční management. Praha, Grada 1997 Kislingerová E.: Oceňování podniku. Praha. C.H.Beck 2001 Kislingerová E.: Manažerské finance. Praha. C.H.Beck 2005 KOVANIC,P.-KOVANICOVÁ,D.: Poklady skryté v účetnictví. Praha. Polygon 2001. Díl 2. Finanční analýza účetních výkazů. Levy - Sarnat: Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha. Grada 1999 Marek, P. Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika. Praha. Ekopress 2000 Mařík M.: Metody oceňování podniku. Praha. Ekopress 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku