154-0045/02 – Finanční management ()

Garantující katedraKatedra financíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
DLU30 prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na Základy financí ve 2. ročníku studia. Zaměřuje se především na tvorbu strateg. finančního plánování, zdroje financování a fin. plán, řízení ČPK, přípravu a hodnocení investičních podnikových projektů, rozhodování o dlouhodobé kapitálové struktuře a dividendové politice podniku, oceňování podniku.

Povinná literatura:

BREALEY,R.A.- MYERS,S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha: Victoria publishing 2000. Copeland - Kollert - Murin: Stanovení hodnoty firem. Praha. Victoria publishing 1993 Fotr J.: Strategické finanční plánování. Praha. Grada 1999 Fotr J.:Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha. Grada 1999 Grunwald R. - Holečková J.: Finanční analýza a plánování podniku. Praha. VŠE 1998 (skripta) Higgins, R.C.: Analýza pro finanční management. Praha, Grada 1997 Kislingerová E.: Oceňování podniku. Praha. C.H.Beck 2001 Kislingerová E.: Manažerské finance. Praha. C.H.Beck 2005 KOVANIC,P.-KOVANICOVÁ,D.: Poklady skryté v účetnictví. Praha. Polygon 2001. Díl 2. Finanční analýza účetních výkazů. Levy - Sarnat: Kapitálové investice a finanční rozhodování. Praha. Grada 1999 Marek, P. Rozdělování hospodářského výsledku a dividendová politika. Praha. Ekopress 2000 Mařík M.: Metody oceňování podniku. Praha. Ekopress 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Strategie finančního řízení podniku - příprava strategie, - typy strategií finančního řízení, - mechanismus finančního řízení podniku. 2. Hodnocení finanční pozice podniku pomocí tradičních měřítek finanční výkonnosti - metodologie a skupiny ukazatelů, - Du Pontův systém analýzy, - syntetické vztahy pro hodnocení finanční pozice, - bonitní a bankrotní modely. 3. Hodnocení finanční výkonnosti pomocí ukazatele EVA 4. Řízení struktury financování podniku - podnikatelské riziko, - finanční riziko. 5. Optimalizace kapitálové struktury a náklady kapitálu - metody stanovení nákladů kapitálu, - využití v konkrétních případech. 6. Finanční plánování podniku - rysy a charakteristiky, - postup sestavení finančního plánu 7. Řízení růstu firmy - trvalý růst firmy, - vyvážený růst firmy, - růst firmy s ohledem na externí zdroje financování 8. Kapitálové rozpočetnictví - fáze kapitálového plánování - vliv času na propočet efektivnosti investic 9. Riziko v investičním rozhodování - metody odhadu a analýzy rizika, - způsoby promítání rizika v investičním rozhodování. 10. Metody hodnocení investičních variant - kritéria hodnocení a jejich stanovení, - jednotlivé postupy hodnocení (ČSH, doba úhrady, vnitřní výnosové procento) 11. Dlouhodobé financování rozvoje firmy - dluhové financování, - leasing, - faktoring, forfaiting 12. Dividendová politika firmy - dividendová teorie, - typy dividendových politik, - způsoby zdaňování dividend. 13. Oceňování firmy - teorie oceňování, - jednotlivé přístupy a školy, - význam ocenění podniků, fúze, akvizice 14. Metody oceňování - substanční metody, - výnosové metody, - kombinované.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku