154-0102/01 – Krátkodobý finanční management ()

Garantující katedraKatedra financíKredity4
Garant předmětuIng. Eva Kociánová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Kociánová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC30 Ing. Eva Kociánová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Problematika krátkodobého finančního managementu je úzce spojená s existencí oběžného majetku, krátkodobými zdroji financování(čistým pracovním kapitálem), finanční analýzou týkající se uvedené oblasti, krátkodobým finančním plánováním. Vzhledem ke specializaci na pohledávky z obchodního styku není předmět směrován pouze do oblasti finanční, je úzce propojen i s účetnictvím a legislativními úpravami.

Povinná literatura:

1. Drbohlav, J., Pohl, T.: Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. Praha: Aspi Publishing, s.r.o. 2004, ISBN 80-86395-93-6 2. Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje. Praha POLYGON, 1997, ISBN 80-85967-51-0 3. Kunešová-Skálová, J.: Pohledávky. Ostrava, Sagit 1999, ISBN 80-7208-132-2 4. Marvanová, m., Houda, M. a kol.: Platební styk. Spektrum Brno, 1993 5. Polidar, V.: Management bank a bankovních obchodů. Praha EKOPRESS, 1999 6. Procházková, D., Hanuš,J.: Nedobytné pohledávky z účetního, daňového a právního hlediska, Ostrava MIRAGO, 1996, ISBN 80-85922-30-4 7. Vozňáková, I: Efektivní řízení pohledávek. Praha GRADA PUBLISHING, 2004, ISBN 80-247-0770-5 8. Platné zákony k problematice

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Seznámení s problematikou, literatura, zopakování základních pojmů z oblasti finančního řízení. Rozhodování ve fin. managementu. 2.Účetní výkazy, vzájemná provázanost. Oběžný majetek, specifika, oceňování majetku a závazků podniku. 3.Čistý pracovní kapitál.Řízení oběžného majetku. 4.Krátkodobé řízení a financování: způsoby zjišťování budoucí potřeby krátkodobého kapitálu, přístupy k financování kapitálové potřeby, druhy krátkodobých fin. zdrojů. 5.Riziko v rámci obchodních vztahů podniků, možnosti jeho eliminace; posouzení platební schopnosti podniků. 6.Pohledávky z obchodního styku: řízení pohledávek, faktory ovlivňující objem pohledávek (obchodního úvěru); ukazatele využití pohledávek 7.Zajištění pohledávek z obchodního styku. 8.Zajištění pohledávek z obchodního styku, ekonomické a právní hledisko. 9.Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti a jejich řízení; odpis pohledávek a tvorba opravných položek - účetní a daňový pohled. 10.Postupy vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti: zápočet, postoupení pohledávek, rozhodčí řízení aj.; dopady těchto postupů na ekonomickou situaci podniku. 11.Likvidace firmy, konkurs a vyrovnání - souvislost s existencí neuhrazených pohledávek z obchodního styku. 12.Finanční plánování: přístupy k fin. plánování, aplikace fin. analýzy; zásady při tvorbě a realizaci finančního plánu. Vazba finančního plánu na ostatní části podnikového plánu. Krátkodobé finanční plánování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku