154-0104/01 – Bankovnictví ()

Garantující katedraKatedra financíKredity8
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Dana DluhošováGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR24 Ing. Dana Forišková, Ph.D.
ZED30 Ing. Roman Zedníček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět bankovnictví by měl studenty podrobně seznámit s fungováním a postavením centrální banky,se základními principy činnosti komerčních bank, organizací bankovní soustavy a charakteristikou bankovních produktů jednotlivých bank.

Povinná literatura:

Dvořák, P.: Bankovnictví. Skriptum VŠE Praha 1997 Dvořák, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty,LINDE 2001 Dvořák, P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. JÍLEK,J.: Finanční trhy.Grada Publishing, Praha 1997 . aktualizované vydání, Praha, LINDE 2004 Jílek, J.:Finanční rizika.Praha: Grada Publishing,2000 Jílek,J.: Peníze a měnová politika. Praha. Grada Publishing, 2004 Juřík, P.: Svět platebních karet.Praha Kala,J. a Přadka,M.: Elektronické bankovnictví.Praha:Computer Press,2000 Lér,L.: Regulace činnosti bank.Bankovní institut, Praha 1997 Marvanová,M.-Houda,M.: Platební styk,ECON Praha 2000 Mishkin,F.S.: Ekonomie peněz, bankovnictví a finančních trhů.Economia,Praha 1991 Polouček,S.: České bankovnictví na přelomu tisíciletí.Ostrava:Ethics,1999 Polidar,V.: Management úvěrových obchodů bank. 2. vydání. Praha. Ekopress, 1999 Polidar,V.: Management bank a bankovních obchodů, Praha. Ekopress, 1999 Půlpánová, S.: Vývoj řízení rizik v českých bankách. Acta Univeritatis Carolinae. Oeconomica, 1999 č. 2 Revenda,Z.: -Mandel,M.: Peněžní ekonomia a bankovnictví.Management Press Praha 1996 Revenda,Z.: Bankovní regulace a dohled,Skriptum VŠE Praha 1995 Revenda,Z.: Centrální bankovnictví,Management Press Praha 2001 Sekerka,B.: Banky a bankovní produkty.Praha: Profess Consulting,1998 Schlossberger, O.: Platební styk. Praha. Bankovní institut, 2004 Sůvová, H.: Specializované bankovnictví.Praha Zákon č.21/1992 Sb.,o bankách ve znění pozdějších předpisů Zákon č.6/1993Sb. o centrální bance Zákonč. 124/2002 Sb.o platebním styku Zákon č. 87/1995 o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších novel

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Téma přednášky Zimní semestr: Základní charakteristika bankovního systému Důvody vzniku centrální banky Vznik a vývoj centrálních bank Způsoby zakládání centrálních bank Funkce centrální banky Emisní činnost centrální banky Měnová politika centrální banky Devizová činnost centrální banky Komparace systémů centrálního bankovnictví Bankovní regulace a dohled Základní regulační povinnosti bank Regulace a dohled bankovních holdingových společností Komparace systémů bankovní regulace a dohledu v zahraničí Budoucnost centrálních bank Letní semestr: Zákonná úprava obchodních bank a podmínky vzniku komerčních bank, bilance obchodní banky, výkaz zisku a ztráty banky, význam vlastního kapitálu banky Bankovní management a základní bankovní cíle Řízení bankovních rizik, tržní riziko,operační riziko Řízení bankovních rizik - úvěrové riziko a likvidní riziko a dopad na kapitálovou přiměřenost Charakteristika a systematizace bankovních produktů Depozitní bankovní produkty- běžný účet jako předpoklad dalších bankovních operací, úročení depozit, způsoby využití a výhody Bankovní úvěrové produkty, náležitosti úvěrové smlouvy, typy úrokových sazeb, členění úvěrů Zajištění úvěru a dopad na úvěrové pohledávky Bilančně neutrální obchody Organizace platebního styku v ČR a zemích EMU, přenos zpráv Nástroje platebního styku- šeky, směnky, platební karty, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso Elektronické bankovnictví Bankovní krize a její důsledky do ekonomiky Spořitelní a úvěrní družstevnictví, důvody vzniku, podmínky k založení, činnosti družstev Alternativní bankovní formy financování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku