154-0302/01 – Pojišťovnictví I. (POJ I.)

Garantující katedraKatedra financíKredity3
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk ZmeškalGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOR30 Ing. Martina Borovcová, Ph.D.
POL02 Ing. Petr Polák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi z oblasti fungování pojišťovnictví jako systému. Studenti budou, po jeho absolvování, znát základní pojmy a termíny z oblasti pojištění a pojišťovnictví, budou dále: - umět charakterizovat jednotlivé subjekty a základní principy pojištění, - rozlišovat mezi dostupnými produkty životního a neživotního pojištění a - vědět o specificích národního pojistného trhu.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními informacemi z oblasti fungování pojišťovnictví jako systému. Studenti budou, po jeho absolvování, znát základní pojmy a termíny z oblasti pojištění a pojišťovnictví, budou umět charakterizovat jednotlivé subjekty a základní principy pojištění, budou rozlišovat mezi dostupnými produkty životního a neživotního pojištění a budou vědět o specificích národního pojistného trhu.

Povinná literatura:

DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2015. 306 s. ISBN 978-80-87865-25-5. DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL a kol. Pojistné trhy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012. 252 s. ISBN 978-80-7431-078-2. THOYTS, Rob. Insurance Theory and Practice. 1st ed. Abingdon: Routledge, 2010. 323 s. ISBN 978-0-415-55905-8. Aktuální platná legislativa

Doporučená literatura:

CIPRA, Tomáš. Pojistná matematika: teorie a praxe. 2. aktualiz. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 411 s. ISBN 80-86929-11-6. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 118 s. ISBN 80-247-0137-5. ŠULC, Jaroslav. Penzijní připojištění. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Grada, 2004. 196 s. ISBN 80-247-0772-1. KOLEKTIV AUTORŮ Z ČAP Životní pojištění. Praha: Grada, 2002. KOPECKÝ, K. Povinné ručení: pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Praha: Grada, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky pojištění. 2. Pojišťovnictví a pojištění - základní pojmy, instituce a činnosti v oblasti pojišťovnictví. Systémy pojištění. 3. Historie a vývoj pojištění a pojišťovnictví - základní vývojové etapy pojištění, vývoj pojišťovnictví na území dnešní ČR. 4. Klasifikace komerčních pojištění - klasifikace pojištění dle základních hledisek (dle odvětví, dle územní platnosti, ale pojištěných rizik, dle způsobu určení pojistného plnění, apod.) 5. Pojistná smlouva - smluvní pojištění, náležitosti pojistné smlouvy, pojistné podmínky, vznik a zánik pojištění. 6. Životní pojištění - charakteristika, základní pojmy, pojistné, produkty ŽP, modifikované podoby životního pojištění. Úloha ŽP v ekonomice. 7. Penzijní připojištění se státním příspěvkem - charakteristika, penzijní fondy, základní typy výplat, druhy penzí, PP v České republice. 8. Neživotní pojištění - charakteristika, druhy NP. Úloha NP v ekonomice. 9. Neživotní pojištění - pojištění majetku obyvatelstva, pojištění podnikatelských a průmyslových rizik, pojištění zemědělských rizik. 10. Neživotní pojištění - pojištění odpovědnosti. 11. Sociální pojištění - charakteristika, základní pojmy, systém sociálního pojištění, sazby sociálního pojištění, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (05) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku